Opdrachten

Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)(BT) Functioneel Beheerder

Functioneel Beheerder

Info

Functie

Functioneel Beheerder

Locatie

Leeuwarden

Uren per week

36 uren per week

Looptijd

01.10.2023 - 31.03.2024

Opdrachtnummer

144527

Sluitingsdatum

date-icon26.09.2023 clock-icon07:00
Reageren op deze opdracht? Dit doe je op Striive.

Rolomschrijving en taakafspraken

Opdrachtomschrijving
Domeinbacklog en advisering - Adviseert de strategisch manager in de rol van business owner proactief ten aanzien van relevante ontwikkelingen voor de business en haar strategische doelstellingen. - Ontwikkelt op basis van gesprekken met stakeholders en informatie over business doelen en strategische ontwikkelagenda's een domeinvisie en -roadmap en toetst deze bij de businesseenheid. - Draagt bij aan de ontwikkeling van de domeinarchitectuur door het adviseren en informeren van de architecten. - Is verantwoordelijk voor de domeinbacklog: bepaalt welke epics/features/user stories met welke prioriteit de ontwikkelteams binnen het domein worden opgepakt zodat de domeinvisie en -roadmap zo optimaal mogelijk bereikt worden, in samenhang met de opgaven uit projecten, en het domein optimaal bijdraagt aan business doelen. - Zorgt voor de inhoudelijke aansturing en optimale inzet van de inhoudelijk richting aan informatiemanagement binnen een domein en is verantwoordelijk voor de vraagarticulatie door bijvoorbeeld vanuit het domein bij te dragen aan de compositie van werkpakketten voor projecten. - Neemt deel aan analyses in de voorfase van ontwikkelingen, die een domeinoverstijgend karakter kunnen hebben. - Analyseert - samen met andere informatiemanagement functies - vragen en uitdagingen waarvoor de klantorganisatie zich gesteld ziet en waar IT-oplossingen voor ingezet kunnen worden. Doet dit vanuit kennis van de business en adviseert de afnemers over mogelijke oplossingsrichtingen. - Signaleert knelpunten in afhankelijkheden met werkpakketten of in benodigde capaciteit bij projectmanagers.

Achtergrond opdracht
teams binnen het domein. Bijvoorbeeld door het toetsen van business- en functionele requirements op basis waarvan het werk kan worden opgepakt door de teams.
- Is verantwoordelijk voor de roadmap van het product/de diensten van het domein, gericht op het te leveren dienstverleningsniveau aan de business.
- Stemt af met product owners van andere domeinen op inhoud en planning, accepteert daarbij werk binnen de kaders van de domeinvisie en -roadmap en van de vastgestelde portfolio werkpakketten.
- Plant de ontwikkeling en het beheer van een product of dienst (incl. non-functionals zoals LCM, Security, Compliancy en Beheer & Onderhoud) en overlegt waar nodig de inpassing hiervan in de domeinroadmap met de projectmanager en business owner.
- Draagt zorg voor een heldere omschrijving van de backlog items zodat deze geschikt zijn voor backlog refinement.
- Stelt Definition of Done vast in samenspraak met de ontwikkelteams en bewaakt dat opleveringen binnen de gestelde (wettelijke) kaders plaatsvinden.
- Neemt waar nodig deel aan DevOps meetings (o.a. sprint planning).
2. Informatiemanagement
- Geeft binnen gestelde kaders inhoudelijk
Opdracht wordt uitgevoerd binnen de directie executie en legt verantwoordelijkheid af een de opgave manager an het betrokken cluster.

Eisen

 • Ruime kennis en ervaring op het gebied van de producten/applicaties waarvoor de product owner verantwoordelijk is (3 jaar)
 • Kennis van en ervaring met Agile/Scrum ontwikkelmethodieken (3 jaar)
 • Ruime kennis en ervaring in het vakgebied Software Development (3 jaar)
 • Wensen

 • Kennis van de belangen van de ketenpartners en de impact hiervan op het product en/of weet waar verdiepende kennis gehaald kan/moet worden.
 • Inzicht in de interne ICT organisatie en de werkwijze van het CJIB.
 • Vaardigheid in het verrichten van onderzoek en het stellen van een diagnose.
 • Vaardigheid in het uitvoeren van analyses.
 • Vaardigheid in het aansturen van ontwikkelteams en het leiden van bijeenkomsten in een Agile omgeving.
 • Vaardigheid in het samenstellen van rapportages.
 • Competenties

 • Kennis van projectmatig werken.
 • Kennis van de huidige en mogelijke functionaliteit van het product.
 • Kennis van werkprocessen, procedures, wet- en regelgeving, methoden en technieken op het gebied van de producten in zijn/haar domein en agile werken.

Aanvullende Informatie
Wanneer u bij ons als leverancier een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig, onder andere met betrekking tot de Wet keten- en inlenersaansprakelijkheid. De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot opdrachtgever. Wij dekken deze risico’s voor onze opdrachtgevers af middels een geblokkeerde rekening, de G-rekening. Dit is een rekening waarop een gedeelte van het factuurbedrag wordt gestort en waarvan u de loonheffingen en BTW kunt betalen aan de Belastingdienst. Het af te storten % hangt ervan af of u een SNA-certificering (NEN-4400-1 of NEN-4400-2) heeft of niet en of uw bedrijf in Nederland of daarbuiten is gevestigd. De G-rekening kunt u aanvragen bij de Belastingdienst. Indien u geen G-rekening kunt krijgen (en u kunt hier bewijs van de Belastingdienst van overleggen) dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren. Hierin zal een gecertificeerd accountant (AA of RA) een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel, de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.


Bedrijfsgegevens

Bedrijfs gegevens

Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)(BT)

Rolomschrijving en taakafspraken

Opdrachtomschrijving
Domeinbacklog en advisering - Adviseert de strategisch manager in de rol van business owner proactief ten aanzien van relevante ontwikkelingen voor de business en haar strategische doelstellingen. - Ontwikkelt op basis van gesprekken met stakeholders en informatie over business doelen en strategische ontwikkelagenda's een domeinvisie en -roadmap en toetst deze bij de businesseenheid. - Draagt bij aan de ontwikkeling van de domeinarchitectuur door het adviseren en informeren van de architecten. - Is verantwoordelijk voor de domeinbacklog: bepaalt welke epics/features/user stories met welke prioriteit de ontwikkelteams binnen het domein worden opgepakt zodat de domeinvisie en -roadmap zo optimaal mogelijk bereikt worden, in samenhang met de opgaven uit projecten, en het domein optimaal bijdraagt aan business doelen. - Zorgt voor de inhoudelijke aansturing en optimale inzet van de inhoudelijk richting aan informatiemanagement binnen een domein en is verantwoordelijk voor de vraagarticulatie door bijvoorbeeld vanuit het domein bij te dragen aan de compositie van werkpakketten voor projecten. - Neemt deel aan analyses in de voorfase van ontwikkelingen, die een domeinoverstijgend karakter kunnen hebben. - Analyseert - samen met andere informatiemanagement functies - vragen en uitdagingen waarvoor de klantorganisatie zich gesteld ziet en waar IT-oplossingen voor ingezet kunnen worden. Doet dit vanuit kennis van de business en adviseert de afnemers over mogelijke oplossingsrichtingen. - Signaleert knelpunten in afhankelijkheden met werkpakketten of in benodigde capaciteit bij projectmanagers.

Achtergrond opdracht
teams binnen het domein. Bijvoorbeeld door het toetsen van business- en functionele requirements op basis waarvan het werk kan worden opgepakt door de teams.
- Is verantwoordelijk voor de roadmap van het product/de diensten van het domein, gericht op het te leveren dienstverleningsniveau aan de business.
- Stemt af met product owners van andere domeinen op inhoud en planning, accepteert daarbij werk binnen de kaders van de domeinvisie en -roadmap en van de vastgestelde portfolio werkpakketten.
- Plant de ontwikkeling en het beheer van een product of dienst (incl. non-functionals zoals LCM, Security, Compliancy en Beheer & Onderhoud) en overlegt waar nodig de inpassing hiervan in de domeinroadmap met de projectmanager en business owner.
- Draagt zorg voor een heldere omschrijving van de backlog items zodat deze geschikt zijn voor backlog refinement.
- Stelt Definition of Done vast in samenspraak met de ontwikkelteams en bewaakt dat opleveringen binnen de gestelde (wettelijke) kaders plaatsvinden.
- Neemt waar nodig deel aan DevOps meetings (o.a. sprint planning).
2. Informatiemanagement
- Geeft binnen gestelde kaders inhoudelijk
Opdracht wordt uitgevoerd binnen de directie executie en legt verantwoordelijkheid af een de opgave manager an het betrokken cluster.

Eisen

 • Ruime kennis en ervaring op het gebied van de producten/applicaties waarvoor de product owner verantwoordelijk is (3 jaar)
 • Kennis van en ervaring met Agile/Scrum ontwikkelmethodieken (3 jaar)
 • Ruime kennis en ervaring in het vakgebied Software Development (3 jaar)
 • Wensen

 • Kennis van de belangen van de ketenpartners en de impact hiervan op het product en/of weet waar verdiepende kennis gehaald kan/moet worden.
 • Inzicht in de interne ICT organisatie en de werkwijze van het CJIB.
 • Vaardigheid in het verrichten van onderzoek en het stellen van een diagnose.
 • Vaardigheid in het uitvoeren van analyses.
 • Vaardigheid in het aansturen van ontwikkelteams en het leiden van bijeenkomsten in een Agile omgeving.
 • Vaardigheid in het samenstellen van rapportages.
 • Competenties

 • Kennis van projectmatig werken.
 • Kennis van de huidige en mogelijke functionaliteit van het product.
 • Kennis van werkprocessen, procedures, wet- en regelgeving, methoden en technieken op het gebied van de producten in zijn/haar domein en agile werken.

Aanvullende Informatie
Wanneer u bij ons als leverancier een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig, onder andere met betrekking tot de Wet keten- en inlenersaansprakelijkheid. De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot opdrachtgever. Wij dekken deze risico’s voor onze opdrachtgevers af middels een geblokkeerde rekening, de G-rekening. Dit is een rekening waarop een gedeelte van het factuurbedrag wordt gestort en waarvan u de loonheffingen en BTW kunt betalen aan de Belastingdienst. Het af te storten % hangt ervan af of u een SNA-certificering (NEN-4400-1 of NEN-4400-2) heeft of niet en of uw bedrijf in Nederland of daarbuiten is gevestigd. De G-rekening kunt u aanvragen bij de Belastingdienst. Indien u geen G-rekening kunt krijgen (en u kunt hier bewijs van de Belastingdienst van overleggen) dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren. Hierin zal een gecertificeerd accountant (AA of RA) een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel, de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.


De recruiter

Fouzia Boudri

Between

Deel deze opdracht

Plaats jouw bieding op Striive

https://login.striive.com/

Voor deze opdracht dien je een bieding te plaatsen op Striive. Striive is het grootste opdrachtenplatform van de Benelux waar jaarlijks meer dan 20.000 opdrachten gepubliceerd worden.

Privacy Preference Center