Business Analist

UWV - 2021/5186

Amsterdam
38,00 uur
02-09-2021
13 maanden
Niet verlengbaar
Geen maximum tarief
Senior
Between
Gesloten voor nieuwe aanbiedingen
Customer Logo

Voor onze eindklant UWV zijn wij op zoek naar een Business Analist.


Informatie over de opdracht

Opdrachtomschrijving:
Door technologische ontwikkelingen, zoals Operationele Proces Besturing (OPB) en Business Rule Management (BRM), maatschappelijke ontwikkelingen en wettelijke verplichtingen gaat UWV anders om met informatie. Dit heeft impact op de manier waarop binnen UWV wordt gewerkt en hoe we georganiseerd zijn.
In het beschouwingsgebied speelt FileNet een belangrijke rol. Rondom FileNet zijn veel functionaliteiten gebouwd in de afgelopen jaren. Businessvragen die hierdoor zijn ontstaan zijn:
Is de huidige opzet en inrichting nog steeds marktconform?
Welke stappen zijn nodig om de beschikbaarheid te garanderen als we richting 24x7 dienstverlening willen?
Hoe kunnen we gebruik maken van innovaties als de cloud, containers ed?
Welke componenten zouden eventueel vervangen kunnen worden door standaard componenten?
Sluit de huidige inrichting voldoende aan op de veranderingen die UWV doormaakt in de komende 3 tot 5 jaar?
Zijn we voldoende toekomst vast ingericht? Welke groei kunnen we aan met de huidige inrichting?
Kan het onderhoudsvriendelijker worden ingericht, met als resultaat lagere onderhoudskosten?
Om antwoorden te krijgen op deze vragen is analyse nodig. Bij deze analyse zijn de volgende uitgangspunten van toepassing:

 • Het moet voldoen aan compliance / wetgeving.
 • Standaard software gaat boven maatwerk.
 • Gebruik maken van in de markt bewezen middelen en best practices.
 • Realiseren van de UWV doelarchitectuur.
 • Afnemers kunnen sneller en flexibeler aansluiten op de FB-IV dienstverlening
 • Levering van de dienstverlening is conform vastgestelde kpi’s op het gebied van continuïteit , stabiliteit en performance
 • Er is grip op de kosten en continuïteit en stabiliteit.
 • Ten behoeve van bovenstaande analyse wordt er een Consultant FileNet gezocht met de volgende zelfstandige verantwoordelijkheden.
 • Geef vorm aan het onderzoek naar het huidige landschap in relatie tot de standaard FileNet componenten en best practices in de markt en binnen de overheid.
 • Draag zorg voor een juiste en volledige voldoende gedetailleerde beschrijving van de bevindingen en breng adviezen uit aan de projectmanager/opdrachtgever.
 • Breng kennis in het onderzoeksteam waardoor een roadmap kan ontstaan van de te nemen stappen om te komen tot de gewenste resultaten van het onderzoek.
 • Kom met adviezen over de logische volgorde van te nemen toekomstige stappen.
 • Organiseer themasessies en biedt ondersteuning aan de scrumteams. (productowners, analisten, consultants, ontwerpers en beheerders) voor het vergroten van de kennis over FileNet (en de (on)mogelijkheden die het biedt) irt het huidige én toekomstige landschap.
 • Organiseer sessies met de bedrijfs- en IT architecten ter afstemming van bevindingen op de doelarchitectuur.


Eisen waaraan je moet voldoen

 • Op deze aanvraag mogen wij geen ZZP'ers aanbieden.
 • Onderstaande eisen zijn verplicht en moeten duidelijk terug komen in het CV. Graag bij de motivatie punt voor punt een toelichting.
 • In de afgelopen 10 jaar werkzaam geweest binnen 1 of meerdere organisatie(s) met meer dan 5000 medewerkers.
 • In de afgelopen 10 jaar aaneengesloten werkzaam geweest binnen de Informatievoorziening (Business en IT).
 • Een hbo- of wo-diploma.


Waar verder de voorkeur naar uitgaat

 • Een hbo- of wo-diploma.
 • In de afgelopen 10 jaar aaneengesloten werkzaam geweest binnen de Informatievoorziening (Business en IT).
 • In de afgelopen 10 jaar werkzaam geweest binnen 1 of meerdere organisatie(s) met meer dan 5000 medewerkers.
 • Gedegen kennis van en ervaring met FileNetExtra informatie

Wanneer u bij ons een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig.

Onder andere met betrekking tot de Wet Ketenaansprakelijkheid. De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot Eindklant.
Brokerpartijen dekken deze risico’s voor hun klanten af. Om de aansprakelijkheid te beperken zijn er een aantal maatregelen die genomen dienen te worden. Zo ook door Between.
- Allereerst is er de geblokkeerde rekening, de G-rekening. Dit is een rekening waarop alleen loonheffingen en BTW worden gestort, en worden betaald aan de Belastingdienst. Deze kunt u aanvragen bij de Belastingdienst.
- Beschikt u niet over een G-rekening dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren. Hierin zal een gecertificeerd accountant een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.
- Wanneer u eigenaar bent een Eenmanszaak leent u geen personeel uit, echter draagt u wel BTW af. Om hier zicht op te hebben, vragen we elk kwartaal een Verklaring Betalingsgedrag van de Belastingdienst op.
Als u hierover vragen heeft kunt ons altijd bellen op 020-5840859 of mailen op info@Between.nl

Vond je deze opdracht interessant, kijk dan ook eens hieronder

Opdracht status

Between

Open

Opdrachten zoeken

Michelle van Dorth

Michelle van Dorth


Ik help je graag bij vragen of opmerkingen.

Deel deze opdracht

LinkedIn
Facebook
Twitter
Gmail