Business Analist

Atos - 2021/6064

Groningen
40,00 uur
13-10-2021
2 maanden
Verlengbaar
Geen maximum tarief
Professional
Yellow Friday
Gesloten voor nieuwe aanbiedingen
Customer Logo

Yellow Friday zoekt een Business analist.


Informatie over de opdracht

Vacature is bij Gasunie en wordt via Atos aan hen geleverd

Opdrachtomschrijving:
De business analist is in de voorbereidende fase verantwoordelijk voor het ondersteunen van de business bij het scherp krijgen van de business requirements en vertaal je samen met het team de requirements naar functionele bouwblokken en werk je uit wat de gevolgen zijn voor de datamodellen en informatievoorziening. In de uitvoeringsfase vertaal je de functionele bouwblokken naar een helder en eenduidig functioneel ontwerp en gevolgen voor de bestaande informatiestromen en integraties met andere systemen. Het ontwerp stem je af met de business, ontwikkelaars en testers. Tijdens de bouwfase (incl. systeemtest) fungeer je als een aanspreekpunt voor de ontwikkelaars en testers. In samenwerking met de tester(s) wordt de kwaliteit van de opgeleverde producten bewaakt.
Concrete taken op hoofdlijn
Het samen met de key user/product owner scherp kunnen maken van de business requirements. Vanuit IT-zijde trekker van het requirements proces
Het vertalen van de business requirements naar functionele kaders voor de benodigde IT-ondersteuning in systemen en informatievoorziening en data verwerking.
Het opstellen van gedetailleerde functionele ontwerpen op basis van business requirements. Deze ontwerpen moeten bestaan uit procesbeschrijvingen, use cases, user interfaces, gevolgen voor datamodellen en informatievoorziening.
Het functioneel ondersteunen van de ontwikkelaars bij het vertalen naar een technisch ontwerp en data laadstromen.

Het functioneel bewaken van de projectdoelen en architectuur richtlijnen.
Het reviewen van opgestelde test scripts.
Het leveren van support bij het uitvoeren van alle testen na de bouwfase, bestaande uit het overdragen van functionele en systeemkennis aan de testers, het analyseren van gelogde bevindingen, het vertalen hiervan naar de ontwikkelaars.
Bij al deze taken is gedetailleerde kennis van BI systemen en transactie verwerkingssystem een pré. Er wordt van de business analist verwacht dat hij/zij zich proactief verdiept in het proces van de klant en de daarbinnen gebruikte data en functionaliteit in IT systemen.

Achtergrond opdracht:
Binnen de afdeling IO ondersteunt het BI team de in- en externe informatievoorziening van Gasunie met diverse data warehouses. De interne klant voorzien we van diverse informatie ( o.a. Meter to Cash informatie, besturingsdata van onze installaties in het veld). Marktpartijen worden voorzien met publieke informatie (Europees ENTSOG dataplatform, actuele stikstof inzet) en klant specifieke informatie. Binnen dit team loopt een groot project voor het migreren van de “on premise” Microsoft BI omgevingen naar de nieuwe Microsoft Azure omgeving. Waar we ook onze nieuwe “data gedreven” ontwikkelingen op willen laten landen.


Eisen waaraan je moet voldoen

 • Een aanbieding zonder motivatie (dus waarom u de juiste kandidaat bent en hoe u matcht op de eisen die in de aanvraag staan) wordt niet in behandeling genomen.


Waar verder de voorkeur naar uitgaat

 • Affiniteit met data/bi producten ben je in staat om de business processen en de daarbij behorende data te doorgronden. Zodat je in staat bent om data -validaties, -mappings, -modellen en dashboard/rapporteren te ontwerpen
 • Ervaring met reviewen en scherp maken van business requirements
 • Het accuraat kunnen toepassen van functionele ontwerpmethodieken, -technieken en bijbehorende datamodellen (UML Class modellering).
 • Het kunnen opstellen en reviewen van een impactanalyse en inschatten van de benodigde werkzaamheden.
 • Ervaring met het werken in het IT landschap waar meerdere systemen samen een business procesketen ondersteunen en door integraties data wordt uitgewisseld.
 • Ervaring bij andere netbeheerders in vergelijkbare werkgebied (o.a. Meter to Bill).
 • Ervaren in het gebruik van tooling als Enterprise Architect, Azure Devops, Github.
 • Ervaring met bedrijfskritische systemen (high availability, high security, etc.).
 • Ervaring in het opstellen van functionele (data-) architecturen voor grotere projecten.
 • Een afgeronde HBO/WO-opleiding bedrijfskundige informatica of een vergelijkbare opleiding.
 • In staat om vloeiend in zowel Nederlands als Engels te schrijven en te spreken.Extra informatie

Een aangeboden cv moet de volledige NAW, geboortedatum, het telefoonnummer en het e-mail adres van de kandidaat bevatten.

Factuurbetalingstermijn is 60 dagen. Middels afname van “Verkorte betalingstermijn” kunt u dat reduceren tot 8 dagen.

Vond je deze opdracht interessant, kijk dan ook eens hieronder

Opdracht status

Yellow Friday

Gesloten

Opdrachten zoeken

Henny van Ginkel

Henny van Ginkel


Ik help je graag bij vragen of opmerkingen.

Deel deze opdracht

LinkedIn
Facebook
Twitter
Gmail