BI Tester

Sogeti - iz Gasunie - 2021/6126

Groningen/thuis
40,00 uur
18-10-2021
5 maanden
Niet verlengbaar
€ 83.00
Professional
Yellow Friday
Gesloten voor nieuwe aanbiedingen
Customer Logo

Yellow Friday zoekt twee BI Testers.


Informatie over de opdracht

Let erop dat u voordat u een kandidaat aanbiedt de Aanbiedingsrichtlijnen doorneemt, gebruik maakt van het “standaard reactie formaat” (downloadbaar tijdens aanbiedingsprocedure) en dat het aangeboden CV een Word-document is van maximaal 5 A4.
De aanbesteding Gasunie (mede) gegund aan de combinatie Yellow Friday en Sogeti. De inleen van niet-eigen personeel geschiedt door Yellow Friday. De contractering (en dus ook het accountmanagement) geschiedt door Sogeti. Er is hier geen sprake van doorleen en tariefstapeling, omdat we naar Gasunie toe één aanbieder zijn.

Opdrachtomschrijving:
De afdeling IO is verantwoordelijk voor de applicatieontwikkeling voor de processen: nominatie afhandeling, near real time markt balancering en interne en externe informatievoorziening van Gasunie. 

Het BI team onderhoudt de systemen waar mee onze interne klanten (GTS, Operations en Corporate) en externe klanten (Shippers, Aangeslotenen, Regulators, Data brokers) voorzien van informatie. Naast het onderhoud van deze systemen zijn we bezig met het opzetten van het Gasunie Data platform. Met de realisatie van dit project willen alle losse BI systemen consolideren in één centraal data platform van waar we de informatie richting onze klanten willen ontsluiten. 
 Met het Gasunie data platform willen we het data driven werken binnen Visie 2030 maximaal ondersteuning.

Om alle uitdagingen die we op ons afzien komen met vertrouwen op te kunnen pakken, willen we het bestaande test team uitbreiden met een Senior Tester.

Wat ga je doen als Senior tester BI
De tester is verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van testen van de opgeleverde functionaliteit en het opstellen van de daarbij behorende documentatie zoals testplannen en het rapporten over de testresultaten. 
Ook het ontwikkelen van testscenario’s, het schrijven van testscripts en het bijwerken van regressie testen behoort tot de werkzaamheden. Tijdens de werkzaamheden zullen worden er meerdere testen uitgevoerd, waarvoor de tester kan worden ingezet, zoals bijvoorbeeld systeemtest, systeem integratietest en ondersteunen van de acceptatietest.

Hoewel de inzet primair voorzien is binnen het BI team is een bredere inzit binnen de afdeling IO niet uitgesloten.

Concrete taken op hoofdlijn
• Het ontwikkelen van kwalitatief goede testscenario’s en het schrijven van testscripts op basis
  van de functionele ontwerpen
• Het voorbereiden en klaarzetten van goede, representatieve testdata en -configuraties.
• Uitvoeren van testen en vergelijken van de uitkomsten met de verwachte resultaten.
• Het correct vastleggen van de testresultaten in een testdossier en het gedetailleerd en volledig
   registreren van bevindingen.
• Waar nodig verder toelichten van gelogde bevindingen aar de functioneel consultant of
  developer.
• Hertesten en sluiten van opgeloste bevindingen
• Inschatten van benodigde test inspanning benodigd voor het volledig testen van een stuk
  functionaliteit
• Onderhouden van de regressie testset


Eisen waaraan je moet voldoen

• Aantoonbaar HBO ICT denk en werkniveau, met meerdere jaren ervaring als tester.
• Ervaring met testen van ICT-systemen met bijbehorende functionaliteit.
• Ervaring met het geautomatiseerd uitvoeren van testen en onderhouden van testscripts en
  testdata.

• Het kunnen verzorgen van correcte en gedetailleerde testrapportages.
• Kennis van testmethodieken, -technieken en -hulpmiddelen en deze kennis kunnen
  overdragen.

• Kennis /Ervaring met het uitvoeren van testen van BI systemen.
• Kennis en ervaring met gangbare test tooling ( Azure DevOps, Visuals Studio of Visual Studio
  Code, Github, tSQL).


Wat bieden we jou?
We bieden jou een uitdagende werkomgeving met gezellige hardwerkende collega’s, waarin collegiaal wordt samengewerkt om de uitdagingen waar we voorstaan waar te maken. Lijkt jou het leuk om mede vorm te geven aan de toekomst van het Gasunie Data platform, dan zien we jou sollicitatie graag tegemoet!

Over Gasunie en de afdeling
Gasunie is een netwerkbedrijf voor energie. In Nederland en Noord-Duitsland beheren en onderhouden we de infrastructuur voor grootschalig transport en opslag van gas. Nu is dat nog vooral aardgas. Dit zal met de energietransitie steeds verder verschuiven naar groen gas en waterstof. Daarnaast werken we mee aan de aanleg en het beheer van netwerken voor warmte en CO₂. Wij zorgen ervoor dat dit deel van de energievoorziening veilig, ongestoord en zo duurzaam mogelijk gebeurt. Zodat iedereen altijd over energie kan beschikken.

De afdeling IO is verantwoordelijk voor de applicatie ontwikkeling en ondersteuning t.b.v. voor de processen: nominatie afhandeling, near real time marktbalancering en interne en externe informatievoorziening van Gasunie (o.a. klantportalen, openbare/private data platformen, B2B voor de gasmarkt, interne (BI) datawarehouses en ondersteuning voor data science activiteiten).

Werken bij Gasunie betekent werken in een professionele omgeving die volop in beweging is. Een organisatie met een belangrijke maatschappelijke rol. Samen met alle collega’s lever je een bijdrage aan de realisatie van o.a. de Energietransitie. Engineers, business developers, ICT’ers, managers, administratieve kracht en dispatchers, samen en met de nodige energie koersen we richting 2030. Dit willen we bereiken met medewerkers vanuit diverse achtergronden, opleidingen en nationaliteiten. Wij zijn een organisatie waar we geloven dat elkaars verschillen, kwaliteiten en talenten ons sterker maken. Een organisatie waar iedereen ertoe doet en zichzelf mag zijn.
Wie jij bent

• Gestructureerd in je werk en werk je nauwkeuring, in juiste volgorde en tijd.

• Analytisch sterk en heb je een creatief denkvermogen om tot de beste oplossingen te komen.
• Proactief in je werk, zie je op tijd dingen aankomen en denk je mee met het team.
• Communicatief sterk en in staat om goede relaties op te bouwen, zowel binnen het
  (project)team als met de business.
• Flexibel en veerkrachtig om (on)voorziene projectactiviteiten tot een goed einde te brengen.
• Iemand die hoge eisen aan zichzelf stelt en aan de resultaten die worden gerealiseerd. Is niet
  tevreden met gemiddelde prestaties. Is altijd bezig de kwaliteit te verbeteren, hoog te
  presteren en succes te behalen.


Extra informatie

Een aangeboden cv moet de volledige NAW, geboortedatum, het telefoonnummer en het e-mail adres van de kandidaat bevatten.

Werksituatie : Doorlenen is niet toegestaan.
Exclusiviteit is vereist bij acceptatie van een uitnodiging voor intake tot 4 dagen na de intakedatum.

Opdracht status

Yellow Friday

Gesloten

Opdrachten zoeken

Henny van Ginkel

Henny van Ginkel


Ik help je graag bij vragen of opmerkingen.

Deel deze opdracht

LinkedIn
Facebook
Twitter
Gmail