BI-Specialist

DUO Groningen - 2021/2395

Groningen
36,00 uur
04-05-2021
7 maanden
Verlengbaar
Geen maximum tarief
Senior
Between
Gesloten voor nieuwe aanbiedingen
Customer Logo

Voor onze eindklant DUO zijn wij op zoek naar een BI-Specialist.


Informatie over de opdracht

Opdrachtbeschrijving
Je maakt onderdeel uit van het Team Datakwaliteit en helpt de nieuwe werkwijze van de 'Aanpak datakwaliteit' te implementeren. Deze aanpak bestaat uit een datakwaliteit PDCA-proces, moderne datakwaliteit-tooling (IDQ) voor het meten, tonen en verbeteren van datakwaliteit.en een shared-serviceteam (Team Datakwaliteit ). Het team dat uit jou en een coordinator bestaat, helpt de bronhouders van 12 registers om het proces op gang te brengen en met de nieuwe tooling te werken volgens het principe: 'voordoen, samen doen, zelf doen'. Dat gebeurt gedurende één jaar in iteraties van 3 maanden bij telkens 3 registers waarbij, getimeboxed, de belangrijkste kwaliteitsissues inzichtelijk worden gemaakt. De bronhouders zijn zelf verantwoordelijk voor hun datakwaliteit bij DUOBij elk register worden globaal de volgende activiteiten doorlopen:

 1. Inventariseren en prioriteren kwaliteitsissues
 2. Vaststellen scope/dataset, data overzetten
 3. Profilen
 4. Informatiebehoefte datakwaliteit ophalen van de externe c.q. interne afnemers van data van het register. 
 5. Kwaliteitsregels bouwen, uitvoeren en opnemen in datakwaliteitsraamwerk;
 6. Analyse resultaten, verbeteracties afspreken
 7. Rapportages opstellen
 8. Datakwaliteitplan op/-bijstellen

Achtergrond opdracht
Het team datakwaliteit is een nieuw shared serviceteam binnen de afdeling Gegevensmanagement die zich bezighoudt met het implementeren van de nieuwe 'Aanpak Datakwaliteit' binnen de registers en databases van DUO. Het betreft één van de innovaties die de afgelopen 2 jaar is ontwikkeld waarin de datakwaliteit, register voor register inzichtelijk wordt gemaakt en verbeterd.


Eisen waaraan je moet voldoen

 • Data Management Body of Knowledge
 • Business Information Management Foundation
 • Analyzing Data with SQL Server Reporting Services
 • Minimaal HBO niveau
 • Aantoonbare ervaring met het uitvoeren van data analyses met moderne data analyse technieken/tooling. (bijvoorbeeld IDQ van Informatica) - 1 jaar
 • Ervaring met Stakeholdermanagement; overtuigingskracht en communicatiefvaardig - 1 jaar


Waar verder de voorkeur naar uitgaat

 • Kennis en ervaring met het ontwikkelen van scorecards en m.n. geintegreerde scorecards (voor een (groot deel van/-) een bedrijf)
 • Kennis van nationale en internationale standaarden en best practices op het gebied van datamanagement met daarbinnen dataqualitymanagement.
 • Kennis en ervaring in het maken van datakwaliteitsregels (waaronder plausibiliteits- en verbandscontroles) en het maken van profiles van datasets. (bijvoorbeeld met IDQ van Informatica)
 • Kennis en ervaring in het maken van scorecards en rapportages over datakwaliteit. 
 • Kennis en ervaring met datavisualisatie tooling bv MS PowerBI en Tableau


Wie jij bent

 • Overtuigingskracht en communicatief vaardig
 • Gericht op samenwerking
 • Doorzettingsvermogen


Extra informatie

Wanneer u bij ons een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig.

Onder andere met betrekking tot de Wet Ketenaansprakelijkheid. De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot Eindklant.
Brokerpartijen dekken deze risico’s voor hun klanten af. Om de aansprakelijkheid te beperken zijn er een aantal maatregelen die genomen dienen te worden. Zo ook door Between.
- Allereerst is er de geblokkeerde rekening, de G-rekening. Dit is een rekening waarop alleen loonheffingen en BTW worden gestort, en worden betaald aan de Belastingdienst. Deze kunt u aanvragen bij de Belastingdienst.
- Beschikt u niet over een G-rekening dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren. Hierin zal een gecertificeerd accountant een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.
- Wanneer u eigenaar bent een Eenmanszaak leent u geen personeel uit, echter draagt u wel BTW af. Om hier zicht op te hebben, vragen we elk kwartaal een Verklaring Betalingsgedrag van de Belastingdienst op.
Als u hierover vragen heeft kunt ons altijd bellen op 020-5840859 of mailen op info@Between.nl

Opdracht status

Between

Gesloten voor nieuwe aanbiedingen

Opdrachten zoeken

Melanie van Muiswinkel

Melanie van Muiswinkel


Ik help je graag bij vragen of opmerkingen.

Deel deze opdracht

LinkedIn
Facebook
Twitter
Gmail