Opdrachten

Belastingdienst Non -ICT Senior Projectleider

Senior Projectleider

Info

Functie

Senior Projectleider

Locatie

Utrecht

Uren per week

36 uren per week

Looptijd

29.08.2024 - 30.12.2024

Opdrachtnummer

209544

Sluitingsdatum

date-icon19.07.2024 clock-icon16:00
Reageren op deze opdracht? Dit doe je op Striive.

Rolomschrijving en taakafspraken

Opdrachtomschrijving
Gezien de enorme opgave op het Intensief Toezicht traject, zoeken we een ervaren inhoudelijke projectleider die zijn of haar sporen heeft verdiend in het (sociaal) toezicht en handhavingsdomein. Cruciaal is dat de kandidaat ruime ervaring (10 + jaar) heeft met het bestuursrechtelijk toezichtproces (inclusief sanctioneren) op uitvoerend niveau en op het van gebied van kwaliteitscontrole, procesverbetering en vanzelfsprekend op het onderdeel sanctioneren. Daarnaast is het van belang dat de kandidaat weet wat (inhoud vertaald naar features en specs) er nodig is om een ondersteunend werkend afdoeningssysteem voor het kunnen sanctioneren te kunnen inrichten. In een zeer dynamisch, hectische en politiek bestuurlijke gekleurde context en omgeving vindt er een organisatiedoorontwikkeling plaats die onder hoge maatschappelijke en politieke druk en met vele stakeholders (waaronder ook toezichthouders, media en belangenorganisaties etc) geïmplementeerd moet worden. Daarnaast moet continue ingespeeld worden op de actualiteit wat ingrijpende gevolgen kan hebben op de toeslaggerechtigde. Er vinden continue herprioriteringen plaats in nauwe afstemming met de opdrachtgever en de samenwerkingspartijen. Op het IV domein is dit structureel aan de orde omdat de opgave groot is en de capaciteit beperkt. Ook andere ressources zijn schaars. Er is veel doorstroom, instroom en uitstroom hetgeen veel vraagt van het management op gebied van werven en selecteren, behouden en het opleiden en (inhoudelijk ) begeleiden van nieuwe en recent geworven personeel. Tot slot zijn er enorme tekorten aan personeel, moeten nog vele processen worden geïmplementeerd terwijl de winkel open moet blijven, sterker nog de fundament van de organisatie moet nog neergezet worden en dienstverlening moet in de nabije toekomst naar een hoger niveau. De directie Toeslagen gebruikt de term intensief toezicht voor onderzoek bij risicosignalen van mogelijk misbruik en oneigenlijk gebruik. Het intensief toezicht proces bevat 4 deelprocessen te weten: signalenregistratie,rechtmatigheidonderzoek, verwijtbaarheidsbeoordeling, afdoeningsmodaliteiten (sanctioneren) De opdracht voor de inhoudelijke projectleider is om de complexe (mede ivm afhankelijkheid van IV capaciteit en schaarse business kennis), omvangrijke (oa qua IV ontwikkeling en op te ) en impactvolle deelproces sanctioneren volgens planning, eisen en waarborgen op te leveren. Hiertoe wordt onder leiding van de projectleider een (deel) projectplan op geleverd. Onderdeel van dit project is ook zorgdragen voor de juiste opleidingen van de medewerkers die het werk moeten gaan uitvoeren, mensen coachen om de juiste dingen te doen. Binnen De afdeling Toezicht en handhaving, onderdeel van de directie Toeslagen van de dienst Toeslagen, vindt er momenteel onder hoge druk, in zeer dynamische en complexe omgeving en met bijzondere belangstelling van stakeholders en opdrachtgever een herijking en of doorontwikkeling plaats van het intensief toezicht proces (ook wel ITO).

Eisen

Opdracht minder geschikt voor ZZP in verband met Wet DBA

 • Kandidaat heeft minimaal HBO werk- en denkniveau, aangetoond door een opleiding op minimaal HBO niveau en/of minimaal 3 jaar ervaring als projectleider of aantoonbaar vergelijkbaar.
 • Kandidaat heeft minimaal 10 jaar ervaring binnen de handhavingsketen in het strafrecht en sociaal domein.
 • Kandidaat heeft minimaal 5 jaar ervaring op het snijvlak van dienstverlening en toezicht zowel uitvoerend als beleidsmatig en hierbij de menselijke maat heeft weten te integreren in de manier van werken.
 • Kandidaat heeft aantoonbaar ervaring op organisatie tactisch en operationeel niveau.
 • Kandidaat heeft bewezen ervaring met het verbeteren van processen welke voldoen aan de kwaliteitseisen zoals dat bij een administratieve organisatie hoort (denk aan werkbaarheid, privacy, mensenrechten, juridisch vakinhoudelijk enz.) en het implementeren van processen met IV ondersteuning.
 • Wensen

 • De mate van ervaring in het organiseren en realiseren/verbeteren van een opleidingstraject en coaching traject.
 • De mate van kennis en ervaring met de methodiek Agile Safe die als voortbrengingsproces gehanteerd wordt.
 • De mate van werkervaring bij overheidsorganisaties.
 • De mate van kennis en aantoonbare ervaring op het gebied van kwaliteit.
 • De mate van kennis en aantoonbare ervaring met handhaving en de kwaliteit- en waarborgeisen daarvan.
 • Competenties

 • Omgevingsbewustzijn
 • Resultaatgerichtheid
 • Bestuurssensitiviteit
 • Netwerken
 • Plannen en organiseren

Aanvullende Informatie
Wanneer u bij ons als leverancier een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig, onder andere met betrekking tot de Wet keten- en inlenersaansprakelijkheid. De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot opdrachtgever. Wij dekken deze risico’s voor onze opdrachtgevers af middels een geblokkeerde rekening, de G-rekening. Dit is een rekening waarop een gedeelte van het factuurbedrag wordt gestort en waarvan u de loonheffingen en BTW kunt betalen aan de Belastingdienst. Het af te storten % hangt ervan af of u een SNA-certificering (NEN-4400-1 of NEN-4400-2) heeft of niet en of uw bedrijf in Nederland of daarbuiten is gevestigd. De G-rekening kunt u aanvragen bij de Belastingdienst. Indien u geen G-rekening kunt krijgen (en u kunt hier bewijs van de Belastingdienst van overleggen) dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren. Hierin zal een gecertificeerd accountant (AA of RA) een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel, de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.


Bedrijfsgegevens

Bedrijfs gegevens

Belastingdienst Non -ICT

Rolomschrijving en taakafspraken

Opdrachtomschrijving
Gezien de enorme opgave op het Intensief Toezicht traject, zoeken we een ervaren inhoudelijke projectleider die zijn of haar sporen heeft verdiend in het (sociaal) toezicht en handhavingsdomein. Cruciaal is dat de kandidaat ruime ervaring (10 + jaar) heeft met het bestuursrechtelijk toezichtproces (inclusief sanctioneren) op uitvoerend niveau en op het van gebied van kwaliteitscontrole, procesverbetering en vanzelfsprekend op het onderdeel sanctioneren. Daarnaast is het van belang dat de kandidaat weet wat (inhoud vertaald naar features en specs) er nodig is om een ondersteunend werkend afdoeningssysteem voor het kunnen sanctioneren te kunnen inrichten. In een zeer dynamisch, hectische en politiek bestuurlijke gekleurde context en omgeving vindt er een organisatiedoorontwikkeling plaats die onder hoge maatschappelijke en politieke druk en met vele stakeholders (waaronder ook toezichthouders, media en belangenorganisaties etc) geïmplementeerd moet worden. Daarnaast moet continue ingespeeld worden op de actualiteit wat ingrijpende gevolgen kan hebben op de toeslaggerechtigde. Er vinden continue herprioriteringen plaats in nauwe afstemming met de opdrachtgever en de samenwerkingspartijen. Op het IV domein is dit structureel aan de orde omdat de opgave groot is en de capaciteit beperkt. Ook andere ressources zijn schaars. Er is veel doorstroom, instroom en uitstroom hetgeen veel vraagt van het management op gebied van werven en selecteren, behouden en het opleiden en (inhoudelijk ) begeleiden van nieuwe en recent geworven personeel. Tot slot zijn er enorme tekorten aan personeel, moeten nog vele processen worden geïmplementeerd terwijl de winkel open moet blijven, sterker nog de fundament van de organisatie moet nog neergezet worden en dienstverlening moet in de nabije toekomst naar een hoger niveau. De directie Toeslagen gebruikt de term intensief toezicht voor onderzoek bij risicosignalen van mogelijk misbruik en oneigenlijk gebruik. Het intensief toezicht proces bevat 4 deelprocessen te weten: signalenregistratie,rechtmatigheidonderzoek, verwijtbaarheidsbeoordeling, afdoeningsmodaliteiten (sanctioneren) De opdracht voor de inhoudelijke projectleider is om de complexe (mede ivm afhankelijkheid van IV capaciteit en schaarse business kennis), omvangrijke (oa qua IV ontwikkeling en op te ) en impactvolle deelproces sanctioneren volgens planning, eisen en waarborgen op te leveren. Hiertoe wordt onder leiding van de projectleider een (deel) projectplan op geleverd. Onderdeel van dit project is ook zorgdragen voor de juiste opleidingen van de medewerkers die het werk moeten gaan uitvoeren, mensen coachen om de juiste dingen te doen. Binnen De afdeling Toezicht en handhaving, onderdeel van de directie Toeslagen van de dienst Toeslagen, vindt er momenteel onder hoge druk, in zeer dynamische en complexe omgeving en met bijzondere belangstelling van stakeholders en opdrachtgever een herijking en of doorontwikkeling plaats van het intensief toezicht proces (ook wel ITO).

Eisen

Opdracht minder geschikt voor ZZP in verband met Wet DBA

 • Kandidaat heeft minimaal HBO werk- en denkniveau, aangetoond door een opleiding op minimaal HBO niveau en/of minimaal 3 jaar ervaring als projectleider of aantoonbaar vergelijkbaar.
 • Kandidaat heeft minimaal 10 jaar ervaring binnen de handhavingsketen in het strafrecht en sociaal domein.
 • Kandidaat heeft minimaal 5 jaar ervaring op het snijvlak van dienstverlening en toezicht zowel uitvoerend als beleidsmatig en hierbij de menselijke maat heeft weten te integreren in de manier van werken.
 • Kandidaat heeft aantoonbaar ervaring op organisatie tactisch en operationeel niveau.
 • Kandidaat heeft bewezen ervaring met het verbeteren van processen welke voldoen aan de kwaliteitseisen zoals dat bij een administratieve organisatie hoort (denk aan werkbaarheid, privacy, mensenrechten, juridisch vakinhoudelijk enz.) en het implementeren van processen met IV ondersteuning.
 • Wensen

 • De mate van ervaring in het organiseren en realiseren/verbeteren van een opleidingstraject en coaching traject.
 • De mate van kennis en ervaring met de methodiek Agile Safe die als voortbrengingsproces gehanteerd wordt.
 • De mate van werkervaring bij overheidsorganisaties.
 • De mate van kennis en aantoonbare ervaring op het gebied van kwaliteit.
 • De mate van kennis en aantoonbare ervaring met handhaving en de kwaliteit- en waarborgeisen daarvan.
 • Competenties

 • Omgevingsbewustzijn
 • Resultaatgerichtheid
 • Bestuurssensitiviteit
 • Netwerken
 • Plannen en organiseren

Aanvullende Informatie
Wanneer u bij ons als leverancier een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig, onder andere met betrekking tot de Wet keten- en inlenersaansprakelijkheid. De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot opdrachtgever. Wij dekken deze risico’s voor onze opdrachtgevers af middels een geblokkeerde rekening, de G-rekening. Dit is een rekening waarop een gedeelte van het factuurbedrag wordt gestort en waarvan u de loonheffingen en BTW kunt betalen aan de Belastingdienst. Het af te storten % hangt ervan af of u een SNA-certificering (NEN-4400-1 of NEN-4400-2) heeft of niet en of uw bedrijf in Nederland of daarbuiten is gevestigd. De G-rekening kunt u aanvragen bij de Belastingdienst. Indien u geen G-rekening kunt krijgen (en u kunt hier bewijs van de Belastingdienst van overleggen) dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren. Hierin zal een gecertificeerd accountant (AA of RA) een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel, de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.


De recruiter

Shirley Trouwen

Between

Deel deze opdracht

Plaats jouw bieding op Striive

https://login.striive.com/

Voor deze opdracht dien je een bieding te plaatsen op Striive. Striive is het grootste opdrachtenplatform van de Benelux waar jaarlijks meer dan 20.000 opdrachten gepubliceerd worden.

Privacy Preference Center