Opdrachten

Belastingdienst ICT (2022) Test Automation Engineer

Test Automation Engineer

Info

Functie

Test Automation Engineer

Locatie

Apeldoorn

Uren per week

40 uren per week

Looptijd

30.06.2023 - 30.12.2023

Opdrachtnummer

137585

Sluitingsdatum

date-icon07.06.2023 clock-icon19:00
Reageren op deze opdracht? Dit doe je op Striive.

Rolomschrijving en taakafspraken

Opdrachtomschrijving
Binnen de keten Inkomensheffing (IH) is een van de grote uitdagingen de komende jaren het uitfaseren van Cool:Gen. Dit moet in 2026 een feit zijn.
In deze moderniseringsslag zijn we op het punt gekomen dat we kunnen opschalen. Er zijn een aantal trajecten succesvol afgerond en de leerpunten daarvan kunnen we nu meenemen in de vervolgtrajecten. De Modernisering gaat uiteindelijk leiden tot het neerzetten van een geheel nieuw applicatielandschap.
In de Modernisering wordt gebruik gemaakt van: Java, Angular, Business Rule Management (BRM), Webservices en SOA-architectuur.
De in te huren Tester gaat aan (een) deeloplossing(en) werken. Dit gaat middels een Agile werkwijze met PI’s en sprints.
Als Tester ga je aan de slag in een multidisciplinair team (ca. 7 personen) die projectmatig aan een deeloplossing werkt. Je hebt goed contact met de Architect, Ontwerper en de Bouwers om zo een goed beeld te vormen wat je moet gaan testen. Geautomatiseerd testen voeren we uit naast handmatige testen.

Concrete werkzaamheden:
- Review Architectuur- en Ontwerpproducten.
- Opstellen Logische en Fysieke Testontwerpen.
- Zorgen voor Fysieke testdata.
- Uitvoeren Functionele Testen.
- Uitvoeren Raakvlaktesten.
- Kartrekkende rol in het oplossen van Bevindingen.

Mocht een deeloplossing gereed zijn, dan wordt je, in overleg, ingezet op een volgend traject.


Achtergrond opdracht
Het concernonderdeel Informatievoorziening (IV) van de Belastingdienst staat opgesteld om alle ICT-voorzieningen voor de processen van de Belastingdienst te leveren. Het IV-onderdeel Integratie Business Services (IBS) Inkomensheffing (IH) brengt die voorzieningen voort in aansluiting op het primaire proces van de keten Inkomensheffing. Wij werken aan een van de meest bedrijfs-kritische systemen van Nederland, waarbij vele applicaties door de IV IBS Inkomensheffing tot één werkende oplossing worden voortgebracht en geïntegreerd.
Kwaliteit staat voorop bij het realiseren van de producten en diensten voor burgers, bedrijven en belastingdienstmedewerkers. Om ook in de toekomst snel en wendbaar te kunnen inspelen op de wensen van onze stakeholders, investeren we continu in de vernieuwing van onze producten en richten onze werkwijzen zo in dat we in de samenwerking met veel partijen de gewenste resultaten leveren. We zijn bezig met het voorbereiden en uitvoeren van grootschalige aanpassingen in het applicatielandschap van de Inkomensheffing. Dat doen we meerjarig en op een beheerste manier, zodat de processen van de Belastingdienst die we ondersteunen ongehinderd door kunnen draaien, maar tegelijkertijd worden vernieuwd.
Dat vraagt veel van ons als IV-organisatie. Alle gewenste wijzigingen op het gebied van wet- en regelgeving, maar ook businessvernieuwing en modernisering van het applicatielandschap moeten tijdig en door de juiste partijen worden doorgevoerd.


Eisen
Voor deze opdracht mogen wij geen ZZP’ers aanbieden. 
Alleen Nederlandstalige CV’s aanbieden en kandidaten moeten native Nederlands kunnen spreken.
Tmap
Testautomatisering m.b.v. Cucumber
Ervaring in complexe ontwikkelomgevingen waarbij sprake was van grootschalige transactieverwerking (service oriented architecture).
Ervaring met systeemintegratietesten. (3 jaar)
Ervaring met testen van (web)services. (3 jaar)
Ervaring in een SOA omgeving.
Ervaring met het Testen van Front-ends (2 jaar)


Wensen
Kennis van IBM Mainframe en WAS op z/OS is een pré.
Ervaring met Jira en Confluence.
Kennis van Playwright is een pré.

Competenties
Samenwerken, Omgevingsbewustzijn, Plannen en organiseren, Resultaatgerichtheid.


Aanvullende informatie
Wanneer u bij ons als leverancier een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig, onder andere met betrekking tot de Wet keten- en inlenersaansprakelijkheid.
De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot opdrachtgever.
Wij dekken deze risico’s voor onze opdrachtgevers af middels een geblokkeerde rekening, de G-rekening.
Dit is een rekening waarop een gedeelte van het factuurbedrag wordt gestort en waarvan u de loonheffingen en BTW kunt betalen aan de Belastingdienst.
Het af te storten % hangt ervan af of u een SNA-certificering (NEN-4400-1 of NEN-4400-2) heeft of niet en of uw bedrijf in Nederland of daarbuiten is gevestigd. De G-rekening kunt u aanvragen bij de Belastingdienst.
Indien u geen G-rekening kunt krijgen (en u kunt hier bewijs van de Belastingdienst van overleggen) dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren.
Hierin zal een gecertificeerd accountant (AA of RA) een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel, de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.


Bedrijfsgegevens

Bedrijfs gegevens

Belastingdienst ICT (2022)

Rolomschrijving en taakafspraken

Opdrachtomschrijving
Binnen de keten Inkomensheffing (IH) is een van de grote uitdagingen de komende jaren het uitfaseren van Cool:Gen. Dit moet in 2026 een feit zijn.
In deze moderniseringsslag zijn we op het punt gekomen dat we kunnen opschalen. Er zijn een aantal trajecten succesvol afgerond en de leerpunten daarvan kunnen we nu meenemen in de vervolgtrajecten. De Modernisering gaat uiteindelijk leiden tot het neerzetten van een geheel nieuw applicatielandschap.
In de Modernisering wordt gebruik gemaakt van: Java, Angular, Business Rule Management (BRM), Webservices en SOA-architectuur.
De in te huren Tester gaat aan (een) deeloplossing(en) werken. Dit gaat middels een Agile werkwijze met PI’s en sprints.
Als Tester ga je aan de slag in een multidisciplinair team (ca. 7 personen) die projectmatig aan een deeloplossing werkt. Je hebt goed contact met de Architect, Ontwerper en de Bouwers om zo een goed beeld te vormen wat je moet gaan testen. Geautomatiseerd testen voeren we uit naast handmatige testen.

Concrete werkzaamheden:
- Review Architectuur- en Ontwerpproducten.
- Opstellen Logische en Fysieke Testontwerpen.
- Zorgen voor Fysieke testdata.
- Uitvoeren Functionele Testen.
- Uitvoeren Raakvlaktesten.
- Kartrekkende rol in het oplossen van Bevindingen.

Mocht een deeloplossing gereed zijn, dan wordt je, in overleg, ingezet op een volgend traject.


Achtergrond opdracht
Het concernonderdeel Informatievoorziening (IV) van de Belastingdienst staat opgesteld om alle ICT-voorzieningen voor de processen van de Belastingdienst te leveren. Het IV-onderdeel Integratie Business Services (IBS) Inkomensheffing (IH) brengt die voorzieningen voort in aansluiting op het primaire proces van de keten Inkomensheffing. Wij werken aan een van de meest bedrijfs-kritische systemen van Nederland, waarbij vele applicaties door de IV IBS Inkomensheffing tot één werkende oplossing worden voortgebracht en geïntegreerd.
Kwaliteit staat voorop bij het realiseren van de producten en diensten voor burgers, bedrijven en belastingdienstmedewerkers. Om ook in de toekomst snel en wendbaar te kunnen inspelen op de wensen van onze stakeholders, investeren we continu in de vernieuwing van onze producten en richten onze werkwijzen zo in dat we in de samenwerking met veel partijen de gewenste resultaten leveren. We zijn bezig met het voorbereiden en uitvoeren van grootschalige aanpassingen in het applicatielandschap van de Inkomensheffing. Dat doen we meerjarig en op een beheerste manier, zodat de processen van de Belastingdienst die we ondersteunen ongehinderd door kunnen draaien, maar tegelijkertijd worden vernieuwd.
Dat vraagt veel van ons als IV-organisatie. Alle gewenste wijzigingen op het gebied van wet- en regelgeving, maar ook businessvernieuwing en modernisering van het applicatielandschap moeten tijdig en door de juiste partijen worden doorgevoerd.


Eisen
Voor deze opdracht mogen wij geen ZZP’ers aanbieden. 
Alleen Nederlandstalige CV’s aanbieden en kandidaten moeten native Nederlands kunnen spreken.
Tmap
Testautomatisering m.b.v. Cucumber
Ervaring in complexe ontwikkelomgevingen waarbij sprake was van grootschalige transactieverwerking (service oriented architecture).
Ervaring met systeemintegratietesten. (3 jaar)
Ervaring met testen van (web)services. (3 jaar)
Ervaring in een SOA omgeving.
Ervaring met het Testen van Front-ends (2 jaar)


Wensen
Kennis van IBM Mainframe en WAS op z/OS is een pré.
Ervaring met Jira en Confluence.
Kennis van Playwright is een pré.

Competenties
Samenwerken, Omgevingsbewustzijn, Plannen en organiseren, Resultaatgerichtheid.


Aanvullende informatie
Wanneer u bij ons als leverancier een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig, onder andere met betrekking tot de Wet keten- en inlenersaansprakelijkheid.
De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot opdrachtgever.
Wij dekken deze risico’s voor onze opdrachtgevers af middels een geblokkeerde rekening, de G-rekening.
Dit is een rekening waarop een gedeelte van het factuurbedrag wordt gestort en waarvan u de loonheffingen en BTW kunt betalen aan de Belastingdienst.
Het af te storten % hangt ervan af of u een SNA-certificering (NEN-4400-1 of NEN-4400-2) heeft of niet en of uw bedrijf in Nederland of daarbuiten is gevestigd. De G-rekening kunt u aanvragen bij de Belastingdienst.
Indien u geen G-rekening kunt krijgen (en u kunt hier bewijs van de Belastingdienst van overleggen) dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren.
Hierin zal een gecertificeerd accountant (AA of RA) een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel, de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.


De recruiter

Shirley Trouwen

Between

Deel deze opdracht

Plaats jouw bieding op Striive

https://login.striive.com/

Voor deze opdracht dien je een bieding te plaatsen op Striive. Striive is het grootste opdrachtenplatform van de Benelux waar jaarlijks meer dan 20.000 opdrachten gepubliceerd worden.

Privacy Preference Center