Opdrachten

Belastingdienst ICT (2022) Solution ICT Architect

Solution ICT Architect

Info

Functie

Solution ICT Architect

Locatie

Apeldoorn

Uren per week

36 uren per week

Looptijd

19.07.2022 - 30.12.2022

Opdrachtnummer

112725

Sluitingsdatum

date-icon27.06.2022 clock-icon19:06

Rolomschrijving en taakafspraken

Opdrachtomschrijving:
De opdracht is het maken van een Solution architectuur voor het domein Informatiehuishouding. Concreet gaat het over het Document Management Systeem DigiDoc Online en de inbedding daarvan in het applicatie- en technologielandschap van de belastingdienst.

Om vast te stellen of het gebruik van Digidoc online past binnen de kaders van de belastingdienst zijn onder andere de volgende onderwerpen relevant :
- Inbedding Digidoc online als SAAS oplossing mogelijk?
- toepassing van de kaders voor authenticatie/autorisatie/single signon
- koppelvlakken uitwerken met de architecten van het domein kantoorautomatisering
- Koppelingen Zoek en vind functionaliteit met BD informatiebronnen als Bestands netwerk, Connect People, Sharepoint etc
 - Eventuele integratie met scanfunctionaliteit
 - Waarborgen performance. BD zou de grootste klant worden van Digidoc/Doc-Direct (BZK)etc.
- De solution architectuur is randvoorwaardelijk voor goede offerte met leverancier van Digidoc Onlne

Achtergrond opdracht:
Er wordt extra (politieke) druk uitgeoefend op dit project vanwege de geconstateerde tekortkomingen in de Informatiehuishouding vanuit de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag. Er wordt gehamerd op versnelde inzet van een document management systeem (DMS) voor een aantal cruciale processen in de belastingdienst.

Er is een pilot gedaan met Digidoc, een DMS dat nu op de diverse ministeries al wordt gebruikt. De volgende stap is de het beschrijven van de architectuur waarmee wordt aangetoond hoe de webapplicatie Digidoc Online voldoende robuust beschikbaar gesteld kan worden aan de medewerkers van de belastingdienst, conform de eisen van de proceseigenaar.

Eisen:
-De inhuurketen mag maximaal drie schakels bevatten. Dat betekent: X – Between - Belastingdienst, waarbij X een zzp’er of medewerker in dienst van een leverancier dient te zijn. Mocht je als leverancier een zzp’er willen bemiddelen, dan is dat enkel mogelijk door Between een rechtstreekse overeenkomst te laten sluiten met de zzp’er.
-Beschikt over noodzakelijke opleidingen in het architectuur domein
-Is in staat om de vertaling te maken van de wensen naar de impact op het ICT landschap van de Belastingdienst.
-Kan helder uiteen zetten wat er nodig is en/of wat er ontbreekt voor een goede toepassing van DigiDoc.
-Heeft kennis en ervaring met Document Management Systemen en bij voorkeur DigiDoc. Is in staat zich snel in de Belastingdienst te bewegen om zo de juiste informatie bover tafel te krijgen om tot een gedegen PSA /
-Ervaring met applicatie architectuur
-Ervaring met SAAS-oplossingen
-Aantoonbare ervaring met agile / scrum werken.

Wensen:
-Kennis van documentmanagement processen en bijbehorende IT-oplossingen
-Kennis/ervaring van/met op IBM Filenet gebaseerde toepassingen
-Kennis/ervaring met oplossingen en protocollen voor Single Signon, authenticatie, autorisatie
-Ervaring met opstellen Solution Architecturen
-Ervaring met BIZZdesign Enterprise Studio of ArchiMate.

Competenties:
-Samenwerken: werkt in team en ketenverband actief mee aan het gezamelijke resultaat en draagt bij aan een goede werksfeer.
-Initiatief: onderkent risico en issues tijdig en neemt tijdig het initiatief tot het (laten) nemen van maatregelen.
-Flexibiliteit: gaat soepel met veranderingen en onverwachte situaties om.
-Resultaatgericht.
-Communicatief vaardig: in staat om een architectuur te beschrijven in een omgeving met mogelijk strijdige belangen

Aanvullende informatie
Wanneer u bij ons een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig.
Onder andere met betrekking tot de Wet Ketenaansprakelijkheid. De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot Eindklant.
Brokerpartijen dekken deze risico’s voor hun klanten af. Om de aansprakelijkheid te beperken zijn er een aantal maatregelen die genomen dienen te worden. Zo ook door Between.
- Allereerst is er de geblokkeerde rekening, de G-rekening. Dit is een rekening waarop alleen loonheffingen en BTW worden gestort, en worden betaald aan de Belastingdienst. Deze kunt u aanvragen bij de Belastingdienst.
- Beschikt u niet over een G-rekening dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren. Hierin zal een gecertificeerd accountant een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.
- Wanneer u eigenaar bent een Eenmanszaak leent u geen personeel uit, echter draagt u wel BTW af. Om hier zicht op te hebben, vragen we elk kwartaal een Verklaring Betalingsgedrag van de Belastingdienst op.
Als u hierover vragen heeft kunt ons altijd bellen op 020-5840859 of mailen op info@Between.nl

Bedrijfsgegevens

Bedrijfs gegevens

Belastingdienst ICT (2022)

Rolomschrijving en taakafspraken

Opdrachtomschrijving:
De opdracht is het maken van een Solution architectuur voor het domein Informatiehuishouding. Concreet gaat het over het Document Management Systeem DigiDoc Online en de inbedding daarvan in het applicatie- en technologielandschap van de belastingdienst.

Om vast te stellen of het gebruik van Digidoc online past binnen de kaders van de belastingdienst zijn onder andere de volgende onderwerpen relevant :
- Inbedding Digidoc online als SAAS oplossing mogelijk?
- toepassing van de kaders voor authenticatie/autorisatie/single signon
- koppelvlakken uitwerken met de architecten van het domein kantoorautomatisering
- Koppelingen Zoek en vind functionaliteit met BD informatiebronnen als Bestands netwerk, Connect People, Sharepoint etc
 - Eventuele integratie met scanfunctionaliteit
 - Waarborgen performance. BD zou de grootste klant worden van Digidoc/Doc-Direct (BZK)etc.
- De solution architectuur is randvoorwaardelijk voor goede offerte met leverancier van Digidoc Onlne

Achtergrond opdracht:
Er wordt extra (politieke) druk uitgeoefend op dit project vanwege de geconstateerde tekortkomingen in de Informatiehuishouding vanuit de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag. Er wordt gehamerd op versnelde inzet van een document management systeem (DMS) voor een aantal cruciale processen in de belastingdienst.

Er is een pilot gedaan met Digidoc, een DMS dat nu op de diverse ministeries al wordt gebruikt. De volgende stap is de het beschrijven van de architectuur waarmee wordt aangetoond hoe de webapplicatie Digidoc Online voldoende robuust beschikbaar gesteld kan worden aan de medewerkers van de belastingdienst, conform de eisen van de proceseigenaar.

Eisen:
-De inhuurketen mag maximaal drie schakels bevatten. Dat betekent: X – Between - Belastingdienst, waarbij X een zzp’er of medewerker in dienst van een leverancier dient te zijn. Mocht je als leverancier een zzp’er willen bemiddelen, dan is dat enkel mogelijk door Between een rechtstreekse overeenkomst te laten sluiten met de zzp’er.
-Beschikt over noodzakelijke opleidingen in het architectuur domein
-Is in staat om de vertaling te maken van de wensen naar de impact op het ICT landschap van de Belastingdienst.
-Kan helder uiteen zetten wat er nodig is en/of wat er ontbreekt voor een goede toepassing van DigiDoc.
-Heeft kennis en ervaring met Document Management Systemen en bij voorkeur DigiDoc. Is in staat zich snel in de Belastingdienst te bewegen om zo de juiste informatie bover tafel te krijgen om tot een gedegen PSA /
-Ervaring met applicatie architectuur
-Ervaring met SAAS-oplossingen
-Aantoonbare ervaring met agile / scrum werken.

Wensen:
-Kennis van documentmanagement processen en bijbehorende IT-oplossingen
-Kennis/ervaring van/met op IBM Filenet gebaseerde toepassingen
-Kennis/ervaring met oplossingen en protocollen voor Single Signon, authenticatie, autorisatie
-Ervaring met opstellen Solution Architecturen
-Ervaring met BIZZdesign Enterprise Studio of ArchiMate.

Competenties:
-Samenwerken: werkt in team en ketenverband actief mee aan het gezamelijke resultaat en draagt bij aan een goede werksfeer.
-Initiatief: onderkent risico en issues tijdig en neemt tijdig het initiatief tot het (laten) nemen van maatregelen.
-Flexibiliteit: gaat soepel met veranderingen en onverwachte situaties om.
-Resultaatgericht.
-Communicatief vaardig: in staat om een architectuur te beschrijven in een omgeving met mogelijk strijdige belangen

Aanvullende informatie
Wanneer u bij ons een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig.
Onder andere met betrekking tot de Wet Ketenaansprakelijkheid. De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot Eindklant.
Brokerpartijen dekken deze risico’s voor hun klanten af. Om de aansprakelijkheid te beperken zijn er een aantal maatregelen die genomen dienen te worden. Zo ook door Between.
- Allereerst is er de geblokkeerde rekening, de G-rekening. Dit is een rekening waarop alleen loonheffingen en BTW worden gestort, en worden betaald aan de Belastingdienst. Deze kunt u aanvragen bij de Belastingdienst.
- Beschikt u niet over een G-rekening dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren. Hierin zal een gecertificeerd accountant een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.
- Wanneer u eigenaar bent een Eenmanszaak leent u geen personeel uit, echter draagt u wel BTW af. Om hier zicht op te hebben, vragen we elk kwartaal een Verklaring Betalingsgedrag van de Belastingdienst op.
Als u hierover vragen heeft kunt ons altijd bellen op 020-5840859 of mailen op info@Between.nl

De recruiter

Lars Nierop

Between

Deel deze opdracht

Privacy Preference Center