Opdrachten

Belastingdienst ICT (2022) Solution-architect Sr

Solution-architect Sr

Info

Functie

Solution-architect Sr

Locatie

Apeldoorn

Uren per week

36 uren per week

Looptijd

12.02.2023 - 30.12.2023

Opdrachtnummer

129345

Sluitingsdatum

date-icon30.01.2023 clock-icon07:01

Rolomschrijving en taakafspraken

Opdrachtomschrijving
De Solution Architect geeft vorm aan de door de business gedefinieerde bedrijfsbehoeften en ontwerpt daarbij passende ICT-oplossingen. De Solution architect:- Stelt ICT-Startarchitectuur op c.q. legt de requirements (en kaders) vast. - In kaart brengen van de wijzigingen behorende bij een release
c.q. inschatten consequenties van een opdracht. - In kaart brengen van de producten (configuratie-items), die door de beoogde wijzigingen worden geraakt.- Verificatie richting business informatiemanagement, beheerprocessen en infrastructuurmanagement. - Het uitvoeren van architectuurcontrol bij projecten, scrumteams, releasetrains, valuestreams tijdens de systeemontwikkeling.


Achtergrond opdracht
* Het samen met relevante partijen (business, epic-owners) vaststellen van de impact van voorgenomen wijzigingen op het domein en het verder uitwerken van de gevolgen voor het domein door te inventariseren, onderzoek en dergelijke. Je stemt de resultaten af met de Ketentafel Verandering I&B;
* Je stelt een houtskoolschets op en draagt tevens bij aan het opstellen van een business case voorafgaand aan het maken van de SolutionAchitectuur;
* Je vertaald de eisen en wensen van de business en stelt daarmee, in samenhang, de Solution Architectuur op die voldoet aan de eisen van de Enterprise Architectuur van de Belastingdienst en de relevante referentiearchitecturen;
* Het uitdragen van de Solution Architectuur door deel te nemen aan SAFe events als PI planning en Inspect & Adapt;
* Je stemt de voorgenomen wijzigingen in de informatiearchitectuur af met de portfoliomanager en de epic-owners om de gevolgen voor het portfolio van IBS I&B te bepalen;
* Het na accordering van de Solution Architectuur bewaken dat de oplossing gerealiseerd wordt conform de uitgewerkte architectuur door toe te zien op ontwerp, bouw en test, het signaleren van afwijkingen en zonodig bijsturen daarvan. Afwijkingen zonodig bespreken met Domeinarchitect/IT-Architect;
* Tijdens de ontwerp- en realisatiefase van software-ontwikkeltrajecten ben je een vraagbaak en adviseur voor ontwerpers, bouwers, testers en database/-specialisten, zowel wat betreft de inhoud als wat betreft de te hanteren methodieken;
* Samen met andere architecten beoordeel/review je periodiek alle solutionarchitecturen die binnen het domein tot stand komen. Hiervoor neem je ook deel aan of heb je zitting in de architectuurboard;
* Vaststellen non functionele eisen op domein niveau. Meedenken over non functionele eisen op feature niveau;
* Het uitdragen van de architectuurvisie van I&B naar stakeholders;
* Sparren met Product Management om de allocatie in capaciteit van de teams af te spreken voor terugdringen technische schuld.


Eisen
Voor deze opdracht mogen wij geen ZZP’ers aanbieden. 
Alleen Nederlandstalige CV’s aanbieden en kandidaten moeten native Nederlands kunnen spreken.
Senior Informatiemanagement
Senior TECHNISCHE ARCHITECTUUR
Senior SYSTEEM ARCHITECTUUR
(Solution) Architectuur werkervaring minimaal > (5 jaar)


Wensen
Kennis van container technologie. SOA. Microservices, Liberty.
Kennis van financieel transactionele systemen.

Competenties
Communiceren.
Verbinden.
Coachend kunnen optreden.
Presentatietechnieken.


Aanvullende informatie
Wanneer u bij ons een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig. Onder andere met betrekking tot de Wet Ketenaansprakelijkheid. De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot Eindklant. 
Brokerpartijen dekken deze risico’s voor hun klanten af. Om de aansprakelijkheid te beperken zijn er een aantal maatregelen die genomen dienen te worden. Zo ook door Between.
- Allereerst is er de geblokkeerde rekening, de G-rekening. Dit is een rekening waarop alleen loonheffingen en BTW worden gestort, en worden betaald aan de Belastingdienst. Deze kunt u aanvragen bij de Belastingdienst. 
- Beschikt u niet over een G-rekening dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren. Hierin zal een gecertificeerd accountant een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.
- Wanneer u eigenaar bent een Eenmanszaak leent u geen personeel uit, echter draagt u wel BTW af. Om hier zicht op te hebben, vragen we elk kwartaal een Verklaring Betalingsgedrag van de Belastingdienst op. 
Als u hierover vragen heeft kunt ons altijd bellen op 020-5840859 of mailen op info@Between.nl


Bedrijfsgegevens

Bedrijfs gegevens

Belastingdienst ICT (2022)

Rolomschrijving en taakafspraken

Opdrachtomschrijving
De Solution Architect geeft vorm aan de door de business gedefinieerde bedrijfsbehoeften en ontwerpt daarbij passende ICT-oplossingen. De Solution architect:- Stelt ICT-Startarchitectuur op c.q. legt de requirements (en kaders) vast. - In kaart brengen van de wijzigingen behorende bij een release
c.q. inschatten consequenties van een opdracht. - In kaart brengen van de producten (configuratie-items), die door de beoogde wijzigingen worden geraakt.- Verificatie richting business informatiemanagement, beheerprocessen en infrastructuurmanagement. - Het uitvoeren van architectuurcontrol bij projecten, scrumteams, releasetrains, valuestreams tijdens de systeemontwikkeling.


Achtergrond opdracht
* Het samen met relevante partijen (business, epic-owners) vaststellen van de impact van voorgenomen wijzigingen op het domein en het verder uitwerken van de gevolgen voor het domein door te inventariseren, onderzoek en dergelijke. Je stemt de resultaten af met de Ketentafel Verandering I&B;
* Je stelt een houtskoolschets op en draagt tevens bij aan het opstellen van een business case voorafgaand aan het maken van de SolutionAchitectuur;
* Je vertaald de eisen en wensen van de business en stelt daarmee, in samenhang, de Solution Architectuur op die voldoet aan de eisen van de Enterprise Architectuur van de Belastingdienst en de relevante referentiearchitecturen;
* Het uitdragen van de Solution Architectuur door deel te nemen aan SAFe events als PI planning en Inspect & Adapt;
* Je stemt de voorgenomen wijzigingen in de informatiearchitectuur af met de portfoliomanager en de epic-owners om de gevolgen voor het portfolio van IBS I&B te bepalen;
* Het na accordering van de Solution Architectuur bewaken dat de oplossing gerealiseerd wordt conform de uitgewerkte architectuur door toe te zien op ontwerp, bouw en test, het signaleren van afwijkingen en zonodig bijsturen daarvan. Afwijkingen zonodig bespreken met Domeinarchitect/IT-Architect;
* Tijdens de ontwerp- en realisatiefase van software-ontwikkeltrajecten ben je een vraagbaak en adviseur voor ontwerpers, bouwers, testers en database/-specialisten, zowel wat betreft de inhoud als wat betreft de te hanteren methodieken;
* Samen met andere architecten beoordeel/review je periodiek alle solutionarchitecturen die binnen het domein tot stand komen. Hiervoor neem je ook deel aan of heb je zitting in de architectuurboard;
* Vaststellen non functionele eisen op domein niveau. Meedenken over non functionele eisen op feature niveau;
* Het uitdragen van de architectuurvisie van I&B naar stakeholders;
* Sparren met Product Management om de allocatie in capaciteit van de teams af te spreken voor terugdringen technische schuld.


Eisen
Voor deze opdracht mogen wij geen ZZP’ers aanbieden. 
Alleen Nederlandstalige CV’s aanbieden en kandidaten moeten native Nederlands kunnen spreken.
Senior Informatiemanagement
Senior TECHNISCHE ARCHITECTUUR
Senior SYSTEEM ARCHITECTUUR
(Solution) Architectuur werkervaring minimaal > (5 jaar)


Wensen
Kennis van container technologie. SOA. Microservices, Liberty.
Kennis van financieel transactionele systemen.

Competenties
Communiceren.
Verbinden.
Coachend kunnen optreden.
Presentatietechnieken.


Aanvullende informatie
Wanneer u bij ons een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig. Onder andere met betrekking tot de Wet Ketenaansprakelijkheid. De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot Eindklant. 
Brokerpartijen dekken deze risico’s voor hun klanten af. Om de aansprakelijkheid te beperken zijn er een aantal maatregelen die genomen dienen te worden. Zo ook door Between.
- Allereerst is er de geblokkeerde rekening, de G-rekening. Dit is een rekening waarop alleen loonheffingen en BTW worden gestort, en worden betaald aan de Belastingdienst. Deze kunt u aanvragen bij de Belastingdienst. 
- Beschikt u niet over een G-rekening dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren. Hierin zal een gecertificeerd accountant een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.
- Wanneer u eigenaar bent een Eenmanszaak leent u geen personeel uit, echter draagt u wel BTW af. Om hier zicht op te hebben, vragen we elk kwartaal een Verklaring Betalingsgedrag van de Belastingdienst op. 
Als u hierover vragen heeft kunt ons altijd bellen op 020-5840859 of mailen op info@Between.nl


De recruiter

Lisanne Lingen

Between

Deel deze opdracht

Privacy Preference Center