Opdrachten

Belastingdienst ICT (2022) Performancetester

Performancetester

Info

Functie

Performancetester

Locatie

Apeldoorn

Uren per week

36 uren per week

Looptijd

16.10.2022 - 30.12.2022

Opdrachtnummer

120330

Sluitingsdatum

date-icon29.09.2022 clock-icon19:09

Rolomschrijving en taakafspraken

Opdrachtomschrijving
Wij zoeken een ambitieuze collega voor de opdracht 'vernieuwen Heffing Loonbelasting en Premie Werknemers- en Volksverzekering (HLP)' die passie heeft voor performance testing.
Een professional die enthousiast is over het vakgebied, zich willen blijven ontwikkelen in performance testen, testen in het algemeen en kennisdeling belangrijk vind. Je bent in staat om zelfstandig een (technisch) uitdagende opdracht uit te voeren.

Je takenpakket bestaat (o.a.) uit de volgende werkzaamheden:
• Inzichtelijk maken van de performance eisen (load, stress en performance) en/of deze helder en meetbaar zijn
• Inzichtelijk maken van performance gerelateerde risico's
• Reviewen van ontwerpen om vast te stellen of in voldoene mate rekening is gehouden met performance
• Het opstellen van het performance testplan als onderdeel van het overall testplanen
• Opstellen testscripts en het uitvoeren daarvan voor testen op taskservice, op proces en op keten niveau
• Opstellen van de eisen van de performance testomgevingen en adviseren bij het inrichten van de omgevingen
• De prestaties van de systemen meten en de testresultaten en bevindingen rapporteren
• Uitzoeken wat de maximale capaciteit van de systemen is, onder andere door load te simuleren
• Monitoren of en onder welke omstandigheden performanceproblemen zich dreigen voor te doen en dit tijdig communiceren
• Checken of testen voldaan hebben aan Definition of Done (DoD)
• Deelnemen aan alle Agile-events (PI, PO sync, Scrum of Scrums, etc)


Achtergrond opdracht
Integratie Business Services (IBS) heeft als missie het voortbrengen en leveren van herkenbare IT-oplossingen voor de business van de Belastingdienst.
Hierbij worden generieke en specifieke voorzieningen geïntegreerd tot compleet werkende IT-oplossingen.

De Afdeling IBS Loonheffingen (LH) is verantwoordelijk voor adviesregie, architectuur, ontwerp, bouw, test, integratie, (gebruikers)documentatie en het implementatierijp opleveren van de aangepaste bedrijfsprocessen en informatievoorziening binnen de keten Loonheffingen (inkomsten meer dan €150 miljard en uitkering tegemoetkomingen meer dan €800 miljoen).

IBS LH is verantwoordelijk voor de integratie van de gehele oplossing die gerealiseerd kan worden door de eigen teams van IBS LH, STS, GBS en raakvlakken binnen IBS. IBS LH stemt de architectuur af, stuurt de realisatie en de planning via de realisatieteams en verstrekt de opdrachten naar de raakvlakken. IBS LH neemt de lead bij testen over de onderdelen heen en stemt af met de business owner (productmanagement) over prioritering en implementatie- en releasemomenten.

Samen met de keten Loonheffingen staan we de komende jaren voor grote uitdagingen. De Europese en nationale wet- en regelgeving is sterk in beweging. Daarnaast is het applicatielandschap sterk verouderd. Om aan huidige en nieuwe wet- en regelgeving te kunnen blijven voldoen moet het applicatielandschap worden gemoderniseerd, met gebruikmaking van state-of-the-art architectuurprincipes en technologieën. Hierbij moet voortdurend de afweging worden gemaakt tussen enerzijds het tijdig kunnen voldoen aan de eisen van wetgeving en business en het anderzijds realiseren van een robuust en wendbaar applicatielandschap om dit ook in de toekomst te kunnen doen.

Binnen de opdracht 'vernieuwen HLP' voer je als member van het team Mondriaan je werkzaamheden uit.
Het technisch verouderde applicatielandschap en de applicaties HLP, Vorderingen Op Aangifte (VOA) en FondsenVerdeelSleutel (FVS) moet worden omgezet of nieuw gebouwd worden van COOL:Gen naar grotendeels JAVA, maar ook COBOL.


Eisen
Voor deze opdracht mogen wij geen ZZP’ers aanbieden. 
Alleen Nederlandstalige CV’s aanbieden en kandidaten moeten native Nederlands kunnen spreken.
Hogere Beroeps Onderwijs werk- en denkniveau Informatica of andere technische IT-studie
Beheersing Nederlandse taal (woord en schrift)
Ervaring als performance tester (in de afgelopen 3 jaar) (3 jaar)
Tarief is marktconform


Wensen
• Je beschikt over de certificaten TMAP Next Foundation en Advanced
• Je beschikt over de certificaten International Software Testing Qualifications Board (ISTQB) Professional en Advanced

• Je hebt ervaring met Agile en Srum werken
• Je hebt ervaring met het werken en opzetten van performancetesten in een complexe, multi-platform IT-omgeving waarin posten zaaksgewijs worden afgehandeld
• Je hebt ervaring met het opzetten van een testaanpak

• Je bent bekend met het automatiseren van testen in Continuous Delivery Pipelines (in de afgelopen 3 jaar)
• Je hebt kennis van GIT, Jenkins, Robot Framework of andere automatische testtools (in de afgelopen 3 jaar)
• Je hebt uitgebreide kennis van zowel open source als commerciële Load & Performance tools zoals JMeter, Gatling, Neoload en Loadrunner
• Je hebt kennis en ervaring met Confluence en Jira
• Je hebt kennis en ervaring met DB2 en MQ

Competenties
• Communicatief (sterk)
• Profesioneel
• Proactief
• Eerlijk
• Enthousiast


Aanvullende informatie
Wanneer u bij ons een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig. Onder andere met betrekking tot de Wet Ketenaansprakelijkheid. De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot Eindklant. 
Brokerpartijen dekken deze risico’s voor hun klanten af. Om de aansprakelijkheid te beperken zijn er een aantal maatregelen die genomen dienen te worden. Zo ook door Between.
- Allereerst is er de geblokkeerde rekening, de G-rekening. Dit is een rekening waarop alleen loonheffingen en BTW worden gestort, en worden betaald aan de Belastingdienst. Deze kunt u aanvragen bij de Belastingdienst. 
- Beschikt u niet over een G-rekening dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren. Hierin zal een gecertificeerd accountant een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.
- Wanneer u eigenaar bent een Eenmanszaak leent u geen personeel uit, echter draagt u wel BTW af. Om hier zicht op te hebben, vragen we elk kwartaal een Verklaring Betalingsgedrag van de Belastingdienst op. 
Als u hierover vragen heeft kunt ons altijd bellen op 020-5840859 of mailen op info@Between.nl


Bedrijfsgegevens

Bedrijfs gegevens

Belastingdienst ICT (2022)

Rolomschrijving en taakafspraken

Opdrachtomschrijving
Wij zoeken een ambitieuze collega voor de opdracht 'vernieuwen Heffing Loonbelasting en Premie Werknemers- en Volksverzekering (HLP)' die passie heeft voor performance testing.
Een professional die enthousiast is over het vakgebied, zich willen blijven ontwikkelen in performance testen, testen in het algemeen en kennisdeling belangrijk vind. Je bent in staat om zelfstandig een (technisch) uitdagende opdracht uit te voeren.

Je takenpakket bestaat (o.a.) uit de volgende werkzaamheden:
• Inzichtelijk maken van de performance eisen (load, stress en performance) en/of deze helder en meetbaar zijn
• Inzichtelijk maken van performance gerelateerde risico's
• Reviewen van ontwerpen om vast te stellen of in voldoene mate rekening is gehouden met performance
• Het opstellen van het performance testplan als onderdeel van het overall testplanen
• Opstellen testscripts en het uitvoeren daarvan voor testen op taskservice, op proces en op keten niveau
• Opstellen van de eisen van de performance testomgevingen en adviseren bij het inrichten van de omgevingen
• De prestaties van de systemen meten en de testresultaten en bevindingen rapporteren
• Uitzoeken wat de maximale capaciteit van de systemen is, onder andere door load te simuleren
• Monitoren of en onder welke omstandigheden performanceproblemen zich dreigen voor te doen en dit tijdig communiceren
• Checken of testen voldaan hebben aan Definition of Done (DoD)
• Deelnemen aan alle Agile-events (PI, PO sync, Scrum of Scrums, etc)


Achtergrond opdracht
Integratie Business Services (IBS) heeft als missie het voortbrengen en leveren van herkenbare IT-oplossingen voor de business van de Belastingdienst.
Hierbij worden generieke en specifieke voorzieningen geïntegreerd tot compleet werkende IT-oplossingen.

De Afdeling IBS Loonheffingen (LH) is verantwoordelijk voor adviesregie, architectuur, ontwerp, bouw, test, integratie, (gebruikers)documentatie en het implementatierijp opleveren van de aangepaste bedrijfsprocessen en informatievoorziening binnen de keten Loonheffingen (inkomsten meer dan €150 miljard en uitkering tegemoetkomingen meer dan €800 miljoen).

IBS LH is verantwoordelijk voor de integratie van de gehele oplossing die gerealiseerd kan worden door de eigen teams van IBS LH, STS, GBS en raakvlakken binnen IBS. IBS LH stemt de architectuur af, stuurt de realisatie en de planning via de realisatieteams en verstrekt de opdrachten naar de raakvlakken. IBS LH neemt de lead bij testen over de onderdelen heen en stemt af met de business owner (productmanagement) over prioritering en implementatie- en releasemomenten.

Samen met de keten Loonheffingen staan we de komende jaren voor grote uitdagingen. De Europese en nationale wet- en regelgeving is sterk in beweging. Daarnaast is het applicatielandschap sterk verouderd. Om aan huidige en nieuwe wet- en regelgeving te kunnen blijven voldoen moet het applicatielandschap worden gemoderniseerd, met gebruikmaking van state-of-the-art architectuurprincipes en technologieën. Hierbij moet voortdurend de afweging worden gemaakt tussen enerzijds het tijdig kunnen voldoen aan de eisen van wetgeving en business en het anderzijds realiseren van een robuust en wendbaar applicatielandschap om dit ook in de toekomst te kunnen doen.

Binnen de opdracht 'vernieuwen HLP' voer je als member van het team Mondriaan je werkzaamheden uit.
Het technisch verouderde applicatielandschap en de applicaties HLP, Vorderingen Op Aangifte (VOA) en FondsenVerdeelSleutel (FVS) moet worden omgezet of nieuw gebouwd worden van COOL:Gen naar grotendeels JAVA, maar ook COBOL.


Eisen
Voor deze opdracht mogen wij geen ZZP’ers aanbieden. 
Alleen Nederlandstalige CV’s aanbieden en kandidaten moeten native Nederlands kunnen spreken.
Hogere Beroeps Onderwijs werk- en denkniveau Informatica of andere technische IT-studie
Beheersing Nederlandse taal (woord en schrift)
Ervaring als performance tester (in de afgelopen 3 jaar) (3 jaar)
Tarief is marktconform


Wensen
• Je beschikt over de certificaten TMAP Next Foundation en Advanced
• Je beschikt over de certificaten International Software Testing Qualifications Board (ISTQB) Professional en Advanced

• Je hebt ervaring met Agile en Srum werken
• Je hebt ervaring met het werken en opzetten van performancetesten in een complexe, multi-platform IT-omgeving waarin posten zaaksgewijs worden afgehandeld
• Je hebt ervaring met het opzetten van een testaanpak

• Je bent bekend met het automatiseren van testen in Continuous Delivery Pipelines (in de afgelopen 3 jaar)
• Je hebt kennis van GIT, Jenkins, Robot Framework of andere automatische testtools (in de afgelopen 3 jaar)
• Je hebt uitgebreide kennis van zowel open source als commerciële Load & Performance tools zoals JMeter, Gatling, Neoload en Loadrunner
• Je hebt kennis en ervaring met Confluence en Jira
• Je hebt kennis en ervaring met DB2 en MQ

Competenties
• Communicatief (sterk)
• Profesioneel
• Proactief
• Eerlijk
• Enthousiast


Aanvullende informatie
Wanneer u bij ons een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig. Onder andere met betrekking tot de Wet Ketenaansprakelijkheid. De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot Eindklant. 
Brokerpartijen dekken deze risico’s voor hun klanten af. Om de aansprakelijkheid te beperken zijn er een aantal maatregelen die genomen dienen te worden. Zo ook door Between.
- Allereerst is er de geblokkeerde rekening, de G-rekening. Dit is een rekening waarop alleen loonheffingen en BTW worden gestort, en worden betaald aan de Belastingdienst. Deze kunt u aanvragen bij de Belastingdienst. 
- Beschikt u niet over een G-rekening dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren. Hierin zal een gecertificeerd accountant een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.
- Wanneer u eigenaar bent een Eenmanszaak leent u geen personeel uit, echter draagt u wel BTW af. Om hier zicht op te hebben, vragen we elk kwartaal een Verklaring Betalingsgedrag van de Belastingdienst op. 
Als u hierover vragen heeft kunt ons altijd bellen op 020-5840859 of mailen op info@Between.nl


De recruiter

Lisanne Lingen

Between

Deel deze opdracht

Privacy Preference Center