Opdrachten

Belastingdienst ICT (2022) Gegevensmodelleur

Gegevensmodelleur

Info

Functie

Gegevensmodelleur

Locatie

Apeldoorn

Uren per week

36 uren per week

Looptijd

31.01.2023 - 30.12.2023

Opdrachtnummer

129311

Sluitingsdatum

date-icon26.01.2023 clock-icon22:59
Reageren op deze opdracht? Dit doe je op Striive.

Rolomschrijving en taakafspraken

Opdrachtomschrijving
Als gegevensmodelleur werk je aan het maken van logische en/of technische datamodellen. Je gaat in gesprek met de experts vanuit de verschillende domeinen bij de totstandkoming van logische modellen. Je kunt goed uitleggen hoe een model in elkaar zit. En je werkt aan het transformeren van logische naar technische datamodellen. Je hebt aantoonbare ervaring met verschillende technische datamodellen (datavault, dimensioneel, anchor modelling) en met Teradata.

De resultaatverplichting is om logische en technische implementatiemodellen op te stellen/te realiseren voor de gegevensstromen van de Belastingdienst. Het logistieke runtime proces van de setgebaseerde dienst waarbij het beschikbaar krijgen, beschikbaar houden en beschikbaar stellen, dit te modulariseren/verservicen.
Het doel is om het logistieke runtime proces systematisch te kunnen voortbrengen met hoge quality of services. Dit op basis van een afspraak en verplichting van aanleveraars en afnemers (zowel intern als extern). Deze specifieke kennis (brede range van technische formaten, vormen van versleuteling ) is kennis dat niet aanwezig is bij BLD medewerker en de resultaatverplichting is ook om deze specifieke kennis over te dragen. Daarbij heb je inhoudelijk de vrijheid om in afstemming met collega's eigen afwegingen te maken zo lang maar naar het doel wordt toegewerkt.
Inhoudelijk is er een duidelijk beginpunt: het specialistisch werk; de verticale data architectuur wat vanuit de topdownbenadering vraagt om kennisexplicitatie van wet en regelgeving naar (her)gebruik van gegevens te modelleren en kennis vast te leggen. Inzicht geven in welke data nodig is om voort te brengen (data flow- krijgen/stellen; afspraken met leveranciers, hoe lang, wanneer, aan wie).
De modeltransformaties door het logisch model te vertalen naar het implementatieniveau (fysiek/technisch) voor het gegevensplatform. Het eindpunt is op abstract niveau helder: realisatie van logische gegevens gebruiksmodellen naar logische interactiemodellen en deze te implementeren. Binnen deze kaders is het vrij om in afstemming met collega's keuzes te maken

Je werkt nauw samen met de Enterprise Data Architect en met de overige data-architecten en -modelleurs.


Achtergrond opdracht
De Belastingdienst is een van de grootste gegevensverwerkende organisaties van Nederland. De manier waarop we onze data administreren en organiseren, is essentieel voor burgers en bedrijven in Nederland. Binnen IV word je ingezet bij het onderdeel Generieke Voorzieningen, Center of Excellence Verticale Data Architectuur (VDA). IV GVG is nog volop in ontwikkeling waar het gaat om realisatie van de visie op gegevens. Wij helpen de Belastingdienst (meta)data- en modelgedreven te werken. De nieuwe werkwijze voor gegevens, ontwikkelen we centraal. Het team bestaat uit interne en externe experts. De opdracht van het team is om een aantal specifieke capabilities te realiseren voor het Belastingdienst Gegevens Platform en om de nieuwe werkwijze te borgen in de organisatie. Bijvoorbeeld door het uitwerken van methoden, technieken, hulpmiddelen en voorschriften. Op die manier kunnen we gegevens in datasets koppelen aan het juridische kader dat aan deze gegevens ten grondslag ligt. Wijzigt het juridisch kader? Dan spelen we daarop in.
Wij willen kunnen inspelen op ontwikkelingen in de samenleving, zoals de toenemende internationalisering, het steeds flexibeler worden van het ondernemerschap en de opkomst van de digitale economie. Waardecreatie en risicobeheersing gaan daarbij hand in hand.


Eisen
Alleen Nederlandstalige CV’s aanbieden en kandidaten moeten native Nederlands kunnen spreken.
Ruime ervaring met logisch data modelleren, modeltransfomatie van logische naar implementatiemodellen (7 jaar)
Ruime ervaring in metadatamodelleren, modelleren van masterdata en integratie modelleren, met metadata- en modelgedreven
ontwikkkeling van dataverwerking (collectie, validatie, integratie, transformatie en disseminatie). 7
Aantoonbare ervaring in datamodelleren (onderscheid kunnen maken tussen logisch en technische datamodellen, architectuur en
tijdspatronenen zoals bitemporaliteit (5 jaar)

Tarief: marktconform

Wensen
Je beheerst verschillende technische datamodelleerstijlen, zoals datavault, unified anchor en dimensioneel modelleren.
Kennis van het modulaire ontwikkelen van engines om gegevens beschikbaar te kunnen krijgen, te houden en beschikbaarstellen naar zowel interne als externe partners.
Ervaring met model- en metadatagedreven voortbrenging van datalogistiek Ervaring met het maken van implementatie modellen Ervaring met fact based modelling


Competenties
Communicatieve vaardigheden Informatieanalyse (vertalen van informatie naar het juiste model, t.w. proces-, gegevens-, beslismodel) Inzicht in de begrippen van datamanagement (metadata, referentie- en masterdata, datakwaliteit) verbindende factor tussen business, solution architecten, datamodelleurs en ontwikkelteams


Aanvullende informatie
Wanneer u bij ons een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig. Onder andere met betrekking tot de Wet Ketenaansprakelijkheid. De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot Eindklant. 
Brokerpartijen dekken deze risico’s voor hun klanten af. Om de aansprakelijkheid te beperken zijn er een aantal maatregelen die genomen dienen te worden. Zo ook door Between.
- Allereerst is er de geblokkeerde rekening, de G-rekening. Dit is een rekening waarop alleen loonheffingen en BTW worden gestort, en worden betaald aan de Belastingdienst. Deze kunt u aanvragen bij de Belastingdienst. 
- Beschikt u niet over een G-rekening dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren. Hierin zal een gecertificeerd accountant een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.
- Wanneer u eigenaar bent een Eenmanszaak leent u geen personeel uit, echter draagt u wel BTW af. Om hier zicht op te hebben, vragen we elk kwartaal een Verklaring Betalingsgedrag van de Belastingdienst op. 
Als u hierover vragen heeft kunt ons altijd bellen op 020-5840859 of mailen op info@Between.nl


Bedrijfsgegevens

Bedrijfs gegevens

Belastingdienst ICT (2022)

Rolomschrijving en taakafspraken

Opdrachtomschrijving
Als gegevensmodelleur werk je aan het maken van logische en/of technische datamodellen. Je gaat in gesprek met de experts vanuit de verschillende domeinen bij de totstandkoming van logische modellen. Je kunt goed uitleggen hoe een model in elkaar zit. En je werkt aan het transformeren van logische naar technische datamodellen. Je hebt aantoonbare ervaring met verschillende technische datamodellen (datavault, dimensioneel, anchor modelling) en met Teradata.

De resultaatverplichting is om logische en technische implementatiemodellen op te stellen/te realiseren voor de gegevensstromen van de Belastingdienst. Het logistieke runtime proces van de setgebaseerde dienst waarbij het beschikbaar krijgen, beschikbaar houden en beschikbaar stellen, dit te modulariseren/verservicen.
Het doel is om het logistieke runtime proces systematisch te kunnen voortbrengen met hoge quality of services. Dit op basis van een afspraak en verplichting van aanleveraars en afnemers (zowel intern als extern). Deze specifieke kennis (brede range van technische formaten, vormen van versleuteling ) is kennis dat niet aanwezig is bij BLD medewerker en de resultaatverplichting is ook om deze specifieke kennis over te dragen. Daarbij heb je inhoudelijk de vrijheid om in afstemming met collega's eigen afwegingen te maken zo lang maar naar het doel wordt toegewerkt.
Inhoudelijk is er een duidelijk beginpunt: het specialistisch werk; de verticale data architectuur wat vanuit de topdownbenadering vraagt om kennisexplicitatie van wet en regelgeving naar (her)gebruik van gegevens te modelleren en kennis vast te leggen. Inzicht geven in welke data nodig is om voort te brengen (data flow- krijgen/stellen; afspraken met leveranciers, hoe lang, wanneer, aan wie).
De modeltransformaties door het logisch model te vertalen naar het implementatieniveau (fysiek/technisch) voor het gegevensplatform. Het eindpunt is op abstract niveau helder: realisatie van logische gegevens gebruiksmodellen naar logische interactiemodellen en deze te implementeren. Binnen deze kaders is het vrij om in afstemming met collega's keuzes te maken

Je werkt nauw samen met de Enterprise Data Architect en met de overige data-architecten en -modelleurs.


Achtergrond opdracht
De Belastingdienst is een van de grootste gegevensverwerkende organisaties van Nederland. De manier waarop we onze data administreren en organiseren, is essentieel voor burgers en bedrijven in Nederland. Binnen IV word je ingezet bij het onderdeel Generieke Voorzieningen, Center of Excellence Verticale Data Architectuur (VDA). IV GVG is nog volop in ontwikkeling waar het gaat om realisatie van de visie op gegevens. Wij helpen de Belastingdienst (meta)data- en modelgedreven te werken. De nieuwe werkwijze voor gegevens, ontwikkelen we centraal. Het team bestaat uit interne en externe experts. De opdracht van het team is om een aantal specifieke capabilities te realiseren voor het Belastingdienst Gegevens Platform en om de nieuwe werkwijze te borgen in de organisatie. Bijvoorbeeld door het uitwerken van methoden, technieken, hulpmiddelen en voorschriften. Op die manier kunnen we gegevens in datasets koppelen aan het juridische kader dat aan deze gegevens ten grondslag ligt. Wijzigt het juridisch kader? Dan spelen we daarop in.
Wij willen kunnen inspelen op ontwikkelingen in de samenleving, zoals de toenemende internationalisering, het steeds flexibeler worden van het ondernemerschap en de opkomst van de digitale economie. Waardecreatie en risicobeheersing gaan daarbij hand in hand.


Eisen
Alleen Nederlandstalige CV’s aanbieden en kandidaten moeten native Nederlands kunnen spreken.
Ruime ervaring met logisch data modelleren, modeltransfomatie van logische naar implementatiemodellen (7 jaar)
Ruime ervaring in metadatamodelleren, modelleren van masterdata en integratie modelleren, met metadata- en modelgedreven
ontwikkkeling van dataverwerking (collectie, validatie, integratie, transformatie en disseminatie). 7
Aantoonbare ervaring in datamodelleren (onderscheid kunnen maken tussen logisch en technische datamodellen, architectuur en
tijdspatronenen zoals bitemporaliteit (5 jaar)

Tarief: marktconform

Wensen
Je beheerst verschillende technische datamodelleerstijlen, zoals datavault, unified anchor en dimensioneel modelleren.
Kennis van het modulaire ontwikkelen van engines om gegevens beschikbaar te kunnen krijgen, te houden en beschikbaarstellen naar zowel interne als externe partners.
Ervaring met model- en metadatagedreven voortbrenging van datalogistiek Ervaring met het maken van implementatie modellen Ervaring met fact based modelling


Competenties
Communicatieve vaardigheden Informatieanalyse (vertalen van informatie naar het juiste model, t.w. proces-, gegevens-, beslismodel) Inzicht in de begrippen van datamanagement (metadata, referentie- en masterdata, datakwaliteit) verbindende factor tussen business, solution architecten, datamodelleurs en ontwikkelteams


Aanvullende informatie
Wanneer u bij ons een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig. Onder andere met betrekking tot de Wet Ketenaansprakelijkheid. De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot Eindklant. 
Brokerpartijen dekken deze risico’s voor hun klanten af. Om de aansprakelijkheid te beperken zijn er een aantal maatregelen die genomen dienen te worden. Zo ook door Between.
- Allereerst is er de geblokkeerde rekening, de G-rekening. Dit is een rekening waarop alleen loonheffingen en BTW worden gestort, en worden betaald aan de Belastingdienst. Deze kunt u aanvragen bij de Belastingdienst. 
- Beschikt u niet over een G-rekening dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren. Hierin zal een gecertificeerd accountant een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.
- Wanneer u eigenaar bent een Eenmanszaak leent u geen personeel uit, echter draagt u wel BTW af. Om hier zicht op te hebben, vragen we elk kwartaal een Verklaring Betalingsgedrag van de Belastingdienst op. 
Als u hierover vragen heeft kunt ons altijd bellen op 020-5840859 of mailen op info@Between.nl


De recruiter

Lisanne Lingen

Between

Deel deze opdracht

Plaats jouw bieding op Striive

https://login.striive.com/

Voor deze opdracht dien je een bieding te plaatsen op Striive. Striive is het grootste opdrachtenplatform van de Benelux waar jaarlijks meer dan 20.000 opdrachten gepubliceerd worden.

Privacy Preference Center