Opdrachten

ATOS Nederland BV (Yellow Friday) Coördinator (1 fte) en een Business Analist (1 fte)

Coördinator (1 fte) en een Business Analist (1 fte)

Info

Functie

Coördinator (1 fte) en een Business Analist (1 fte)

Locatie

Den Haag

Uren per week

40 uren per week

Looptijd

21.08.2022 - 30.12.2022

Opdrachtnummer

117077

Sluitingsdatum

date-icon11.08.2022 clock-icon13:08

Rolomschrijving en taakafspraken

Deze aanvraag is uit de Interim management mantel van de Rijksoverheid.

De Belastingdienst beleveren we via Atos.

ZZP'ers en DGA's zijn NIET toegestaan.


Opdrachtomschrijving

Voor het Kernteam Toekomstig Stelsel wordt een aantal inhuurkrachten gezocht ter aanvulling op het bestaande Kernteam bestaande uit medewerkers van de Belastingdienst en het Ministerie van Financiën. Hieronder zijn de gevraagde profielen weergegeven en op hoofdlijnen welke werkzaamheden zij moeten uitvoeren.

Indien een kandidaat wordt uitgenodigd voor een gesprek, dan kunnen de directeuren de werkzaamheden en dynamiek van het kernteam nader toelichten.

Bij het aanbieden van een kandidaat graag duidelijk aangeven voor welk profiel de kandidaat wordt aangeboden.

Gevraagde profielen:

• 1 fte coördinator

• 1 fte business analist

Werkzaamheden:

• Samen met de directeur(en), de co-coördinator en het Kernteam regie voeren op de ontwikkeling van het nieuwe stelsel; beleid en uitvoering bij elkaar brengen

• Integraal en strategisch ondersteunen en voeden van directeuren m.b.t. opdracht, stakeholdermanagement (intern/extern), informatievoorziening, verantwoording en realisatie/voortgang

• Adviseren op proces van de ambtelijke en politieke leiding op het box 3 dossier

• Organiseren en voorzitten reguliere / ad hoc overleggen, zoals de beleidswerkgroepen

• Inrichten en beheren (strategische) sturingsinstrumenten, zoals planning, rapportages, besluitenlog- en risico- en issuelog (o.a. t.b.v. achterban, stuurgroep), incl. informatievoorziening en archivering

• Coördineren van input op (interne) jaarplannen en rapportages

• Evalueren van de totstandkoming

Kennis- en ervaringsaspecten

Academisch denk- en werkniveau is vereist. Qua kennis- en ervaringsaspecten dienen in het team in elk geval vertegenwoordigd te zijn:

• Ervaring bij Belastingdienst is een pré;

• Ervaring bij de Rijksoverheid, bij voorkeur in strategische en dynamische (crisis-/herstel)context

• Je hebt ervaring met strategisch interim management en organisatieadvies bij de Rijksoverheid;

• Je hebt ervaring met het coördineren, regisseren van veranderingen/ beleidsontwikkeling bij de Rijksoverheid

• Goede (actuele) kennis van de communicatie processen binnen grote (uitvoerings)organisaties;

• Goede tot zeer goede communicatieve en schriftelijke vaardigheden;

• Ervaring met het (grote) programma’s binnen de Rijksoverheid, opererend in een dynamische politiek-bestuurlijke omgeving

Aanvullende informatie

Een aangeboden cv moet de volledige NAW, geboortedatum, het telefoonnummer en het e-mail adres van de kandidaat bevatten.

Betalingstermijn facturen is 60 dagen. Door afname van Premium kunt u dit reduceren tot 15 dagen.

Bedrijfsgegevens

Bedrijfs gegevens

ATOS Nederland BV (Yellow Friday)

Rolomschrijving en taakafspraken

Deze aanvraag is uit de Interim management mantel van de Rijksoverheid.

De Belastingdienst beleveren we via Atos.

ZZP'ers en DGA's zijn NIET toegestaan.


Opdrachtomschrijving

Voor het Kernteam Toekomstig Stelsel wordt een aantal inhuurkrachten gezocht ter aanvulling op het bestaande Kernteam bestaande uit medewerkers van de Belastingdienst en het Ministerie van Financiën. Hieronder zijn de gevraagde profielen weergegeven en op hoofdlijnen welke werkzaamheden zij moeten uitvoeren.

Indien een kandidaat wordt uitgenodigd voor een gesprek, dan kunnen de directeuren de werkzaamheden en dynamiek van het kernteam nader toelichten.

Bij het aanbieden van een kandidaat graag duidelijk aangeven voor welk profiel de kandidaat wordt aangeboden.

Gevraagde profielen:

• 1 fte coördinator

• 1 fte business analist

Werkzaamheden:

• Samen met de directeur(en), de co-coördinator en het Kernteam regie voeren op de ontwikkeling van het nieuwe stelsel; beleid en uitvoering bij elkaar brengen

• Integraal en strategisch ondersteunen en voeden van directeuren m.b.t. opdracht, stakeholdermanagement (intern/extern), informatievoorziening, verantwoording en realisatie/voortgang

• Adviseren op proces van de ambtelijke en politieke leiding op het box 3 dossier

• Organiseren en voorzitten reguliere / ad hoc overleggen, zoals de beleidswerkgroepen

• Inrichten en beheren (strategische) sturingsinstrumenten, zoals planning, rapportages, besluitenlog- en risico- en issuelog (o.a. t.b.v. achterban, stuurgroep), incl. informatievoorziening en archivering

• Coördineren van input op (interne) jaarplannen en rapportages

• Evalueren van de totstandkoming

Kennis- en ervaringsaspecten

Academisch denk- en werkniveau is vereist. Qua kennis- en ervaringsaspecten dienen in het team in elk geval vertegenwoordigd te zijn:

• Ervaring bij Belastingdienst is een pré;

• Ervaring bij de Rijksoverheid, bij voorkeur in strategische en dynamische (crisis-/herstel)context

• Je hebt ervaring met strategisch interim management en organisatieadvies bij de Rijksoverheid;

• Je hebt ervaring met het coördineren, regisseren van veranderingen/ beleidsontwikkeling bij de Rijksoverheid

• Goede (actuele) kennis van de communicatie processen binnen grote (uitvoerings)organisaties;

• Goede tot zeer goede communicatieve en schriftelijke vaardigheden;

• Ervaring met het (grote) programma’s binnen de Rijksoverheid, opererend in een dynamische politiek-bestuurlijke omgeving

Aanvullende informatie

Een aangeboden cv moet de volledige NAW, geboortedatum, het telefoonnummer en het e-mail adres van de kandidaat bevatten.

Betalingstermijn facturen is 60 dagen. Door afname van Premium kunt u dit reduceren tot 15 dagen.

De recruiter

Henny Ginkel

YellowFriday

Deel deze opdracht

Privacy Preference Center