Projectmanager

Sogeti - iz Min. J&V - 2021/2380

ALMELO
36,00 uur
03-05-2021
12 maanden
Verlengbaar
€ 94.00
Professional
Yellow Friday
Gesloten voor nieuwe aanbiedingen
Customer Logo

Yellow Friday zoekt een Projectmanager.


Informatie over de opdracht

Let erop dat u voordat u een kandidaat aanbiedt de Aanbiedingsrichtlijnen doorneemt, gebruik maakt van het “standaard reactie formaat” (downloadbaar tijdens aanbiedingsprocedure) en dat het aangeboden CV een Word-document is van maximaal 5 A4.

De aanbesteding Ministerie van Justitie en Veiligheid (mede) gegund aan de combinatie Yellow Friday en Sogeti.De inleen van niet-eigen personeel geschiedt door Yellow Friday. De contractering (en dus ook het accountmanagement) geschiedt door Sogeti. Er is hier geen sprake van doorleen en tariefstapeling, omdat we naar Ministerie van Justitie en Veiligheid toe één aanbieder zijn.

Opdrachtomschrijving:
Als projectmanager ketenvoorziening leid je omvangrijke projecten in een politiek-bestuurlijke omgeving. Deze projecten hebben een operationeel en/of tactisch karakter en zijn voor onze klanten van strategisch belang. Deze projecten bevatten vaak een stevig ICT-component, gericht op het realiseren van nieuwe of verbeteren van bestaande producten en diensten. Denk bijvoorbeeld aan het ontwikkelen van voorzieningen waarbij diverse organisaties informatie vanuit diverse systemen kunnen uitwisselen. Dat vraagt om samenwerking met ketenpartners en andere partijen, waarbij de belangen groot en mogelijk tegengesteld zijn en kunnen leiden tot (inter)nationale afbreukrisico’s voor betrokkenen. 
Uiteraard doe je dit niet alleen. Je werkt nauw samen met de programma manager waar de projecten onder vallen, business owner, product owner en devops teams. In dit uitdagende speelveld ben jij in de omgeving het aanspreekpunt en boegbeeld van jouw project(en), manage je verwachtingen bij de opdrachtgever en draag je de visie van je project uit die binnen Justid gepland zijn op het portfolio. Kortom een mooie uitdaging voor een ervaren projectmanager die zijn tanden wil zetten in een complexe en dynamische omgeving!

Achtergrond opdracht:
De huidige projectmanager gaat een andere opdracht oppakken binnen Justid en de capaciteit binnen het team is op dit moment ontoereikend om zijn vertrek intern op te vangen. 

De op te pakken opdrachten vallen onder het Justid Programma Digitaal Werken en zijn hieronder omschreven:
1. -Het coördineren van de werkzaamheden binnen Justid voor project fase 1 inwerkingtreding wet Straffen en Beschermen per 1 juli 2021. Binnen de scope van dit project valt de afstemming in ketenverband. Daarnaast gaat het om aanpassingen aan werkprocessen en ICT systemen. Bij Justid betreft het wijzigingen aan de volgende kernsystemen: Justitieel Documentatie Systeem, JD-Online, Justitie Informatie Punt.
- Het opstellen van het plan van aanpak en uitvoering geven aan project fase 2 waarin de informatie uitwisseling, na inwerktreding van de wet, stapsgewijs verbeterd wordt en de ketenprocessen ingericht worden conform de Keten Doel Architectuur Strafrechtketen.
2.Project Risicogegevens
Het opstellen van het plan van aanpak en uitvoering geven aan het project dat de voorziening RIGA (RIsico Gegevens Analyse) realiseert. RIGA maakt het delen van kennis over risico’s die betrekking hebben op justitiabelen mogelijk. Eerst wordt een 'Minimal Viable Product' (MVP) gerealiseerd dat in een aantal iteraties doorontwikkeld wordt tot een volwaardig RIGA. De MVP maakt optimaal gebruik van bestaande componenten.
3.De bijdrage vanuit Justid coördineren van een aantal projecten die uitvoering geven aan de verdere digitalisering van de executieketen.


Eisen waaraan je moet voldoen

 • Kandidaat heeft aantoonbare ervaring met het aansturen van agile teams en weet Agile werken te combineren met Prince2.
 • Kandidaat heeft een afgeronde HBO+ of WO-opleiding
 • Kandidaat kan in de CV aantonen dat hij opereeert op Ipma C-niveau. Eventeel onderbouwen met een diploma.
 • Kandidaat heeft kennis van project management in programmaverband en het werken volgens de MSP methodiek
 • Kandidaat beschikt over aantoonbare kennis en ervaring in de ontwikkeling van complexe informatiesystemen
 • Kandidaat toont op basis van cv aan dat hij ervaring heeft in het aansturen van ontwikkelteams die applicaties ontwikkelen gebaseerd op bouwblokken. De methode voor ontwikkelen is gebaseerd op Agile Scrum of SAFe.
 • Kandidaat heeft kennis van de principes van gegevensmanagement en meta data management t.b.v. de uitwisseling van gegevens tussen partijen
 • De kandidaat heeft aantoonbaar ervaring met het werken in een politiek en bestuurlijk gevoelige omgeving. Dit moet blijken uit het cv. (5 jaar)
 • De kandidaat heeft ervaring met het zelfstandig aansturen van projecten die een gemeenschappelijk (keten)eindresultaat opleverden voor verschillende organisaties (bedrijf, instelling, werkmaatschappij of zelfstandige unit). Dit moet blijken uit het cv. (5 jaar)
 • De kandidaat heeft kennis van het domein J&V en de strafrechtketen in het bijzonder. Deze kennis is opgedaan door het uitvoeren van opdrachten voor en tussen ketenpartners. Dit moet blijken uit het cv. (3 jaar)


Waar verder de voorkeur naar uitgaat

 • Kandidaat heeft ervaring met architectuur, business- en informatieanalyse. 
 • Kandidaat heeft ruime ervaring in het managen van complexe (ICT) projecten binnen een politiek bestuurlijke omgeving en in ketenverband;
 • Kennis van het justitiedomein en de strafrecht- en executieketens in het bijzonder;
 • Kennis van werken onder achitectuur;
 • Kennis van microservice achitectuur;
 • VOG: Bij eventuele gunning levert de kandidaat zo snel mogelijk voor de startdatum , een rechtsgeldig VOG in welke niet langer dan 3 maanden voorafgaand aan de beoogde startdatum is afgegeven, organisatie specifiek is én betrekking heeft op de aard van de uit te voeren diensten/werkzaamheden. 
 • Geheimhoudingsverklaring:Bij eventuele gunning levert de kandidaat een ingevulde en ondertekende geheimhoudingsverklaring in als bijgevoegd bij de overeenkomst.
 • Start:Kandidaat is beschikbaar per 1 juni 2021


Wie jij bent

 • Kandidaat getuigt van politieke-bestuurlijke sensitiviteit. 
 • Kandidaat is zorgvuldig, overtuigend en feitelijk in mondelinge en schriftelijke communicatie en gaat doortastend te werk.
 • Je hebt sterke netwerkvaardigheden en weet deze ook effectief in te zetten; 
 • Je bent analytisch sterk en doorziet situaties en uitdagingen snel;
 • Je bent besluitvaardig, gericht op resultaat, maar hebt ook oog voor de belangen en doelen van de organisatie en de bijbehorende afhankelijkheden


Extra informatie

Een aangeboden cv moet de volledige NAW, geboortedatum, het telefoonnummer en het e-mail adres van de kandidaat bevatten.

Werksituatie : Doorlenen is niet toegestaan.
Exclusiviteit is vereist bij acceptatie van een uitnodiging voor intake tot 4 dagen na de intakedatum.

Vond je deze opdracht interessant, kijk dan ook eens hieronder

Opdracht status

Yellow Friday

Gesloten

Opdrachten zoeken

Henny van Ginkel

Henny van Ginkel


Ik help je graag bij vragen of opmerkingen.

Deel deze opdracht

LinkedIn
Facebook
Twitter
Gmail