Projectleider

Cegeka Consulting B.V. - 2021/7071

Leeuwarden
36,00 uur
24-11-2021
8 maanden
Verlengbaar
Geen maximum tarief
Professional
Yellow Friday
Sluit over 19 uur
Customer Logo

Yellow Friday zoekt een Projectleider met affiniteit voor Security & Compliancy


Informatie over de opdracht

Opdrachtomschrijving:

Het CJIB zoekt een (senior) projectleider met affiniteit voor Security & Compliancy die invulling gaat geven aan de overall roadmap en de ontwikkelingen die uitgevoerd moeten worden in het kader van het verbeteren van de security binnen het CJIB. De werkzaamheden bestaan uit het opstellen, bijwerken en bewaken van de roadmap, het geven van vorm en inhoud aan de interne communicatie en de afstemming en balans zoeken met veranderlijnen ten aanzien van de uitvoering. Je staat hierin dicht bij de Dev/Ops teams bent de vraagbaak als het gaat om de roadmap.

Cruciaal hierin is om vanuit de inhoud de juiste boodschap over te kunnen brengen naar verschillende stakeholders, hen mee te nemen in het wat en waarom van de onderwerpen op de roadmap om deze gezamenlijk tot uitvoering te brengen. Je stuurt hierin op de resultaten van de verschillende deelprojecten (Hardening, Priviliged Access Management, Bewaren & Schonen en Life Cycle management) en legt verantwoording hierover af naar de projectmanager van de Compliance Capability, verder signaleer je voorkomende planning en voortgangs issues op of escaleert naar het juiste niveau zodat de voortgang en kwaliteit geborgd blijft.
Het heeft verder onze voorkeur dat je kennis en ervaring hebt met beveiliginsrisico's, analyses, netwerk- en data beveiliging en je werkt graag in een dynamische omgeving met zeer uiteenlopende IT landschappen waaronder bv cloud.

Achtergrond opdracht:
In het afgelopen jaar is binnen het CJIB de Compliance Capability opgezet met als doel dat het CJIB continu bekwaam is in het navolgen van wet- en regelgeving en de normen en regels. Bij het CJIB ligt de focus op het waarborgen van privacy en security in de organisatie. Het CJIB werkt met zeer gevoelige gegevens van burgers en die moeten op passende wijze worden beschermd. Privacy en security zijn daarom cruciale thema’s binnen het CJIB en raken iedere medewerker. 
Binnen de Compliance Capability zijn specifieke trajecten opgezet voor een aantal Security onderwerpen (Hardening, Priviliged Access Management en Life Cycle Management) waarin de capability de organisatie helpt in het maken van keuzes en het inzichtelijk maken van de werkpakketten voor de veranderlijnen die CJIB breed opereren. Deze veranderlijnen bestaan uit verschillende DEV/OPS teams en worden functioneel aangestuurd door een Business Owner ism Product owners.


Eisen waaraan je moet voldoen

 • Relevante projectmanagement opleidingen
 • Beheersing Nederlandse taal in woord en geschrift (5 jaar)
 • HBO werk- en denkniveau (5 jaar)
 • Kennis en ervaring met Agile/Scrum & Dev/Ops teams (2 jaar)
 • Relevante ervaring met projectmanagement (2 jaar)
 • Actuele ervaring met security implementaties (3 jaar


Waar verder de voorkeur naar uitgaat

 • Aantoonbare ervaring met het schrijven van (beslis) notities op basis waarvan het management een beslissing kan nemen.
 • Bij voorkeur 1 of meerdere security of architectuur gerelateerde certificeringen bv Certified Network Defence Architect; SEC530 SANS; TOGAF; SABSA.
 • Ervaring in sturing op operationele voortgang, kwaliteitsbewaking en rapportage.


Wie jij bent

 • bestuurssensitiviteit,
 • plannen-en-organiseren,
 • resultaatgerichtheid,
 • omgevingsbewustzijn,
 • netwerken,
 • aansturen-organisatie,
 • motiveren.


Extra informatie

Doorleen is niet toegestaan.

Levering door Yellow Friday aan CJIB geschiedt via Cegeka.
Hier is geen sprake van ketenvorming/doorleen, want Yellow Friday heeft de aanbesteding samen met Cegeka uitgevoerd en is formele onderaannemer. Yellow Friday verzorgt de werving van extern personeel als er binnen Cegeka geen eigen medewerkers beschikbaar zijn.

Vond je deze opdracht interessant, kijk dan ook eens hieronder

Opdracht status

Yellow Friday

Open

Opdrachten zoeken

Henny van Ginkel

Henny van Ginkel


Ik help je graag bij vragen of opmerkingen.

Deel deze opdracht

LinkedIn
Facebook
Twitter
Gmail